วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภาพลเมืองหรือสืบทอด?

สภาพลเมืองหรือสืบทอด?

  • Share:

แม้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะปิดทางไม่ให้ ส.ว.มีสิทธิเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี แต่บรรดาสมาชิก สนช. หรือ สปท.ทั้งหลาย ที่ต้องการเอาอกเอาใจ คสช.แบบสุดซอย ไม่ต้องท้อใจ เพราะร่างรัฐธรรมนูญยังเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกได้ ส.ว. 250 คน ยังมีสิทธิที่จะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ต้องมี ส.ส.อย่างน้อย 126 คนสนับสนุน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรี เคยยืนยันหลายหนจะ “ไม่สืบทอดอำนาจ” แต่ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธ ถ้าหากได้รับเชิญเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า หาก คสช.สืบทอดอำนาจ สังคมจะไม่ยอมรับ “เขาให้เข้ามาแก้ปัญหาประเทศ” จะไปสืบทอดอำนาจไม่ได้

สืบทอดหรือไม่สืบทอด เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามดูกันต่อไป แต่ตามประเพณีคณะรัฐประหารที่ผ่านๆมา มักจะสืบทอดอำนาจโดยผ่าน ส.ว.แต่งตั้ง เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ยังไม่มี ส.ว.ในรัฐธรรมนูญฉบับแรก แต่มีบทเฉพาะกาลให้มี ส.ส. 2 ประเภท ประเภทที่ 1 มาจากเลือกตั้ง ประเภท 2 จากการแต่งตั้ง ทั้งสองประเภทมีอำนาจเท่าเทียมกัน

ประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่มักจะมี 2 สภา ได้แก่ สภาสูงกับสภาล่าง ส่วนใหญ่มาจากเลือกตั้ง แต่มีอำนาจหน้าที่ต่างกัน สภาสูงของอังกฤษเรียก “สภาขุนนาง” สภาล่างเรียก “สภาสามัญ” แต่อินเดียเรียกสภาสูงว่า “เทวสภา” ฟังดูคล้ายกับสภาของทวยเทพ ส่วนสภาล่างเรียก “โลกสภา” ขณะที่สภาสูงของไทยมักจะเรียก “วุฒิสภา” สภาของผู้ทรงคุณวุฒิ

สมาชิกสภาแต่งตั้งรุ่นแรกของไทย เรียกว่า “ส.ส.ประเภท 2” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “พฤติสภา” อาจหมายถึงสภาผู้หลักผู้ใหญ่ ต่อมาเปลี่ยนเป็น “วุฒิสภา” ตั้งแต่ปี 2490 จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งเป็น สภาพี่เลี้ยงหรือสภาผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ถูกคณะรัฐประหารใช้สืบทอดอำนาจมาหลายคณะตาม รัฐธรรมนูญ 2511, 2521, 2534 แต่ฉบับ 2559 ยังไม่ชัดเจน

คำชี้แจงของ กรธ.ระบุว่า ส.ว.ยังมีความสำคัญสำหรับประเทศไทย แต่ไม่ใช่ในฐานะ “สภาพี่เลี้ยง” อย่างเดิม หากแต่เป็น “สภาเติมเต็ม” หรือ “สภาพลเมือง” ที่ให้ประชาชนเข้าไปทำหน้าที่นิติบัญญัติได้ โดยตรง นั่นคือหลักการใน “บทถาวร” แต่มี “บทเฉพาะกาล” ให้ ส.ว. 250 คน มาจากแต่งตั้งของ คสช. และมีคำถามพ่วงให้เลือกนายกรัฐมนตรี

นักรัฐศาสตร์ชื่อดังท่านหนึ่งเคยกล่าวว่า บทเฉพาะกาลเป็นเครื่องชี้อนาคตทางการเมืองของไทย จะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบหรือครึ่งใบ และเป็นเครื่องชี้ด้วยว่าจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีจึงต้องติดตามดูกันต่อไป วุฒิสภาใหม่จะเป็น “สภาพลเมือง” เพื่อให้พลเมืองทุกคนใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยตรง หรือว่าจะเป็นสภาเพื่อสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหาร.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้