วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รถไฟตื่นผันสมบัติเจ้าคุณปู่เป็นเงิน ปัดฝุ่นหยิบที่ดินทำเลทองพัฒนา

หวังปลดหนี้ปีละหมื่นล้านบาท

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายการทำงานให้กับคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่มีนายพิชิต อัคราทิตย์ เป็นประธานว่า ขอให้บอร์ดพิจารณาวางแนวทางการพัฒนาที่ดินของ รฟท. ที่มีอยู่ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการนำที่ดินของ รฟท.ไปพัฒนาในหลายๆด้าน โดยหวังว่าจะนำเงินรายได้ส่วนนี้มาชดเชยการขาดทุนจากการบริหารการเดินรถไฟ เนื่องจาก รฟท.ภาระค่าใช้จ่ายหลักๆปีละไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้าน ประกอบด้วย ภาระเงินค่าบำนาญปีละ 3,700 ล้านบาท ภาระดอกเบี้ยเงินกู้ปีละ 3,000 ล้านบาท และค่าเสื่อมและค่าดำเนินงานต่างๆอีกปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท

“กิจการเดินรถไฟจะบริหารอย่างไรก็ขาดทุน เป็นไปตามหลักสากลทั่วโลก ตอนนี้ รฟท.ไม่ต้องทำอะไรก็มีหนี้ปีละกว่า 10,000 ล้านบาท ดังนั้นจึงต้องหารายได้จากการพัฒนาที่ดินแทน โดยบอร์ดชุดนี้ต้องไปดู เช่น ที่ดินสถานีแม่น้ำ กม.11 และมักกะสัน รวมทั้งที่ดินในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพว่าจะนำมาพัฒนาสร้างรายได้อย่างไร หรือที่ดินที่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนน้อย ก็ไปพิจารณาเพิ่มรายได้ให้เหมาะสม”

นายออมสินกล่าวว่า สถานะของ รฟท.ขณะนี้มีหนี้สินสะสมประมาณ 110,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ 33,000 ล้านบาท (หากแยกการบริหารงานออกจาก รฟท.หนี้ส่วนนี้จะโอนออกไปด้วย) หนี้สินสะสมเดิมอีก 61,000 ล้าน ส่วนนี้จะนำไปล้างหนี้แลกกับการให้สิทธิกรมธนารักษ์กระทรวงคลังเข้ามาบริหารที่ดินมักกะสัน ส่วนหนี้ที่เหลือ 10,000 ล้านบาทเป็นหนี้ของ รฟท.

อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าบอร์ดชุดใหม่มีทั้งนักบริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความสามารถ จึงเชื่อมั่นว่าจะเข้ามาบริหารจัดการและสะสางปัญหาที่ค้างสะสมอยู่เดิม เช่น การปิดงบดุลทางบัญชี เพราะระบบบัญชีของ รฟท.ผ่านการรับรองของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 53 แต่นับจากนั้นจนถึงปัจจุบันยังไม่ผ่านการรับรอง รวมไปถึงการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดเก็บและจัดระบบฐานข้อมูลต่างๆของ รฟท. รวมถึงระบบบัญชี เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ต่างๆเข้าด้วยกันและสามารถสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วย นอกจากนี้ รฟท.มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มมากขึ้น เพราะการขนส่งทางรางมีต้นทุนต่ำรองจากการขนส่งทางน้ำ.

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายการทำงานให้กับคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่มีนายพิชิต อัคราทิตย์ เป็นประธานว่า... 26 ส.ค. 2559 00:03 26 ส.ค. 2559 00:35 ไทยรัฐ