วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศก.ร่วมขบวนนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้พัฒนาแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรสู่เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนเดินหน้านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยสื่อการเรียนรู้และแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น คือ “กระดานเศรษฐี” หรือโอเออี อาร์ซีโม (OAE RCMO) ที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกคำนวณต้นทุนการผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยมีการจัดทำ 2 เวอร์ชั่น คือ 1.เวอร์ชั่นแอพพลิเคชั่น ซึ่งเกษตรกรจะสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรได้ทันที และสามารถทราบได้ว่า พื้นที่ของตนเองเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชชนิดนั้นหรือไม่ ทราบแหล่งรับซื้อ และราคาที่รับซื้อผลผลิตด้วย

2.เวอร์ชั่น Manual ที่ผลิตขึ้นในรูปแบบกระดานสำหรับเขียน พร้อมเครื่องคิดเลข และสมุดฉีก โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถขอรับบริการและเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้ง 882 ศูนย์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) คอยให้คำแนะนำ

นอกจากนี้ สศก.ยังได้จัดทำแอพพลิเคชั่นโอเออี โอไอซี (OAE OIC) เพื่อบริการข้อมูลด้านการผลิต การตลาด และด้านเศรษฐกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรด้วย โดยเกษตรกรสามารถติดตามสถานการณ์ต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเกษตรกรจะสามารถวางแผนการผลิตได้ ช่วยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเกษตรกรสนใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ในเพลย์สโตร์หรือกูเกิลเพลย์ ชื่อแอพพลิเคชั่น OAE RCMO และ OAE OIC.

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้พัฒนาแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรสู่เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนเดินหน้านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล... 26 ส.ค. 2559 00:00 26 ส.ค. 2559 00:30 ไทยรัฐ