วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รุกขยับยอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รุกขยับยอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

  • Share:

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ระหว่างกรมอนามัย มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 7 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีสวัสดิการมุมนมแม่ และมีนโยบายที่อนุญาตให้พนักงานหญิงมีเวลาพักเพื่อบีบเก็บน้ำนมได้ ว่า ปัจจุบันโอกาสที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่อนข้างยาก เพราะแม่ต้องทำงานนอกบ้าน ขณะที่ที่ทำงานก็ไม่เอื้อต่อการบีบเก็บน้ำนม ทำให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนของไทยค่อนข้างต่ำมากคือ 12.3% แต่จากการรณรงค์ของกรมอนามัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ช่วยให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 20% ก็ถือว่าดีขึ้น แต่จะต้องดีขึ้นกว่านี้ ซึ่งเป้าหมายคือจะต้องถึง 30% ให้ได้ โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกัน ซึ่งการลงนามครั้งนี้ มีความสำคัญในการดำเนินงาน โดยเฉพาะภาคประชาสังคมที่จะช่วยให้การทำงานเรื่องนมแม่ประสบความสำเร็จ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้