วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิธีสืบชะตาถวาย "สมเด็จฯวัดปากน้ำ"

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่พระอุโบสถ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 91 ปี พรรษา 71 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีสืบชะตาหลวง ตามประเพณีล้านนา ถวายแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จากนั้นเวลา 14.00 น.คณะสงฆ์ภาค 7 ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพฯ เจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง ซึ่งเป็นการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อระงับเภทภัย ถวายแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยตลอดทั้งวันมีคณะสงฆ์ไทยจากทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อย่างต่อเนื่อง เช่น คณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ทุกหน คณะสงฆ์กรุงเทพฯ คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านศีล 5 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

สำหรับกำหนดการพิธีในวันที่ 26 ส.ค. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันครบอายุวัฒนมงคลของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตร 1 ไตร น้ำสรงพร้อมพุ่มดอกบัวถวายแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และพระราชทานผ้าไตรอีก 10 ไตรในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ด้วย.

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่พระอุโบสถ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 91 ปี พรรษา 71 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธี 25 ส.ค. 2559 23:56 25 ส.ค. 2559 23:56 ไทยรัฐ