Thairath Logo
กีฬา

เศรษฐีไทยหนีฝากประจำซ้ำซาก แห่ลงทุนเงินปอนด์โกยกำไร

Share :

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มปรับตัวลดลงใกล้ 0% ทำให้เงินฝากกับธนาคารได้รับผลตอบแทน 0.25-1.25% ส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มพิเศษที่มีทรัพย์สินภายใต้การบริหารอยู่กับธนาคารตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป หรือลูกค้าฟรีเฟอร์ ต้องการผลตอบแทน 3-12% ต่อปี

“ลูกค้าที่ไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยง ก็นำเงินไปลงทุนในกองทุน โดยจะได้รับผลตอบแทน 3% หากลงทุนในหุ้นกู้ก็จะได้รับผลตอบแทน 4-5% ในขณะที่หุ้นกู้อนุพันธ์บางตัวให้ผลตอบแทนสูงถึง 12% ทั้งนี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเหมาะสมยอมรับได้ ต่างกับการลงทุนแชร์ลูกโซ่ของไฮโซที่จ่ายผลตอบแทนสูง”

ทั้งนี้ลูกค้าฟรีเฟอร์ของธนาคารมีอยู่ 50,000 ราย คิดเป็น 70-80% ของเงินฝาก โดยปัจจุบันมีพอร์ตเงินฝากของธนาคารอยู่ที่ 107,000 ล้านบาท และยังมีลูกค้าฟรีเฟอร์อีกจำนวน 600-700 ราย ที่ต้องการผลตอบแทนการลงทุนที่สูง เพื่อนำเงินไปลงทุนตราสารอนุพันธ์ คิดเป็นวงเงินลงทุนรวม 10,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ลูกค้าบางส่วนถอนเงินฝากประจำไปซื้อหุ้นกู้ ทำให้ปัจจุบันพอร์ตเงินฝากประจำของธนาคารปรับลดลง 10,000 ล้านบาท ขณะที่พอร์ตเงินฝากรวมที่ไม่ลดลง เนื่องจากมีลูกค้านำเงินมาฝากในบัญชีออมทรัพย์เพิ่มขึ้น เพราะดอกเบี้ยสูงถึง 1.6%

สำหรับหุ้นกู้อิงอัตราแลกเปลี่ยน ช่วงที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเป็นตัวเลข 2 หลัก โดยธนาคารจะแนะนำให้ลูกค้าที่มีแผนส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ หรือมีธุรกรรมการเงินในต่างประเทศ อาทิ การลงทุนหุ้นอิงเงินปอนด์ เพราะหากค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นลูกค้าก็จะกำไร หากเงินปอนด์อ่อนค่าลง ก็เปลี่ยนมาถือเงินปอนด์เก็บไว้ใช้จ่ายแทน.

อ่านเพิ่มเติม...