วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลให้ความสำคัญ คดีค้ามนุษย์ ใช้ระบบครบองค์คณะ-พิจารณาต่อเนื่อง

ศาลยุติธรรมเร่งพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ไม่ให้ค้างศาล โฆษกแถลง ไม่มีคดีฯ ค้างพิจารณาเกิน 2 ปีขึ้นไป โดยนำระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องมาใช้ สามารถลดปริมาณคดีที่อยู่ในระบบการพิจารณาได้เป็นอย่างดี...

วันที่ 25 ส.ค. นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม แถลงความคืบหน้าคดีค้ามนุษย์ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาว่า ศาลยุติธรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของคดีค้ามนุษย์ที่เป็นปัญหาสำคัญ ในระดับสากลในหลายประเทศทั่วโลก จึงได้มีนโยบายเร่งรัดการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

โดยข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 มีคดีค้ามนุษย์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ค้างเกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี จำนวน 7 คดี คิดเป็นร้อยละ 2.87 คดีค้างเกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 39 คดี คิดเป็นร้อยละ 15.98 คดีค้างเกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 91 คดี คิดเป็นร้อยละ 37.30 คดีค้างเกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 74 คดี คิดเป็นร้อยละ 30.33 คดีค้างไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 33 คดี คิดเป็นร้อยละ 13.52 และไม่มีคดีค้ามนุษย์ค้างพิจารณาเกิน 2 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ ในจำนวนนี้ เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลอุทธรณ์ 17 คดี และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น 227 คดี ซึ่งคดีส่วนใหญ่เป็นคดีที่ค้างพิจารณาไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 198 คดี

"แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันศาลยุติธรรมได้ดำเนินการพิจารณาคดีค้ามนุษย์แล้วเสร็จโดยรวดเร็ว โดยมีการนำระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องมาใช้ในกรณีที่จำเลยให้การปฏิเสธทุกคดี ทำให้สามารถลดอัตราในการเลื่อนคดี เพราะเหตุขัดข้องจากคู่ความและพยานได้อย่างมาก ส่งผลให้สามารถลดปริมาณคดีที่อยู่ในระบบการพิจารณาคดีได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ" โฆษกศาลยุติธรรม กล่าว.

ศาลยุติธรรมเร่งพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ไม่ให้ค้างศาล โฆษกแถลง ไม่มีคดีฯ ค้างพิจารณาเกิน 2 ปีขึ้นไป โดยนำระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องมาใช้ สามารถลดปริมาณคดีที่อยู่ในระบบการพิจารณาได้เป็นอย่างดี... 25 ส.ค. 2559 19:23 26 ส.ค. 2559 00:34 ไทยรัฐ