วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกรัฐมนตรีที่สง่างาม?

ปัญหาที่ว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีกันอย่างไร? ได้ข้อสรุปเกือบตรงกัน คสช.กับคณะรัฐมนตรีเห็นพ้องกันว่า ให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเลือกจากบัญชีรายชื่อของพรรคในรอบแรก แต่ถ้าเลือกไม่ได้ให้เลือกจากคนนอกได้ ในรอบที่ 2 ฝ่าย สนช.ก็เห็นด้วย แต่ในรอบที่ 2 ให้สมาชิกรัฐสภา รวมทั้ง ส.ส. และ ส.ว.เสนอชื่อ “คนนอก” เป็นนายกรัฐมนตรีได้

แต่กรรมาธิการรวบรวมความเห็นพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของ สนช.ท่านหนึ่งอ้างว่าเจตนารมณ์ของคำถามพ่วง หมายถึงหากไม่สามารถเลือกนายกฯ จากบัญชีของพรรคได้ในรอบแรก ไม่จำเป็นต้องให้รัฐสภาลงมติด้วยเสียง 2 ใน 3 เพื่อยกเว้นให้เลือกจากคนนอกได้เลย แต่ สนช.ยืนยันความเห็นนี้ต้องมีปัญหา เพราะเท่ากับยกเลิกหลักการสำคัญของมาตรา 272

หลักการสำคัญของมาตรานี้คือ ถ้าเลือกนายกฯ จากบัญชีรายชื่อพรรคไม่ได้ ให้ร้องประธานรัฐสภาเพื่อเปิดประชุมด่วน และลงมติด้วยเสียงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด (คือ 500 เสียงขึ้นไป) เพื่อยกเว้นให้เลือกนายกฯ คนนอกได้ เพราะถือว่าการเลือกผู้นำฝ่ายบริหารเป็นเรื่องสำคัญ ปกติต้องเลือกจาก ส.ส.ผู้นำพรรคเสียงข้างมากในสภา

ไม่มีประเทศประชาธิปไตยที่ไหนในโลก ที่ให้ ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯจาก “คนนอก” ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน อาจมีเพียงร่างรัฐธรรมนูญไทยที่เพิ่งผ่านประชามติเปิดทางไว้ผ่าทางตัน อีกประเทศหนึ่งน่าจะได้แก่ พม่า ซึ่งให้ทั้งสภาล่างและสภาสูงร่วมกันเลือกประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญของรัฐบาลทหารที่สงวนที่นั่งใน 2 สภา 25% ให้ฝ่ายทหาร

สมาชิกสภาทั้งสองของพม่า มาจากเลือกตั้งเกือบทั้งหมด ยกเว้นโควตา 25% ที่สงวนไว้ให้ฝ่ายทหาร ส่วนรัฐสภาไทยมี ส.ส. 500 คน มาจากเลือกตั้ง และ ส.ว. 250 คน มาจากแต่งตั้ง เท่ากับว่าคนไทยผู้มีสิทธิทั่วประเทศกว่า 50 ล้านคน เลือกผู้แทนได้ 500 คน แต่ คสช.สิบกว่าคนเลือกตัวแทนได้ 250 คน และมีสิทธิเลือกนายกฯ แบบนี้สง่างามหรือไม่?

เมื่อ ส.ว.มีสิทธิร่วมเลือกนายกฯ ก็น่าจะพอแล้ว แม้จะขัดหลักประชาธิปไตย แต่ก็ยอมรับได้ เพราะผ่านประชามติ แต่ไม่ควรเรียกร้องสิทธิเสนอชื่อนายกฯ คนนอก การเสนอชื่อไม่น่ามีปัญหา เพราะคนที่จะเป็นนายกฯคนนอกได้ แค่เสียงสนับสนุนจาก 250 ส.ว.ยังไม่พอ แต่ต้องได้ ส.ส.อีกอย่างน้อย 126 เสียง ให้ ส.ส.เป็นผู้เสนอชื่อใครเป็นนายกฯก็ได้

ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่านายกฯคนนอกจะสามารถบริหารประเทศได้หรือไม่? จะให้สภาผ่านงบประมาณและร่างกฎหมายสำคัญๆ อย่างไร? จะมีความอดทนพอที่จะฟังความเห็นต่างหรือเสียงคัดค้านที่ก้าวร้าวดุดัน ทั้งในและนอกสภาได้หรือไม่? ทนฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อตลอดจนองค์กรประชาชน ฝ่ายค้านในสภา และยอมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หรือไม่?

25 ส.ค. 2559 10:58 25 ส.ค. 2559 10:58 ไทยรัฐ