วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ย้ายนายอำเภอระดับสูง (2)

ย้ายนายอำเภอระดับสูง (2)

โดย ซี.12
26 ส.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

คำสั่งกระทรวงมหาดไทยในการแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) ให้ไปรักษาการในตำแหน่งระดับผู้อำนวยการต้น มีอยู่ 3 รายคือ

1.นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอเมืองปาน ลำปาง เป็นผู้อำนวยการกองการสื่อสาร กรมการปกครอง 2.ร.ท.ภัทรชัย ขันธหิรัญ นายอำเภอปากชม เลย เป็นเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง 3.นายพูลเดช อุเทนพันธ์ นายอำเภอยี่งอ นราธิวาส เป็นนายอำเภอกาบัง ยะลา

อีกคำสั่งเป็นการแต่งตั้ง ข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้น ให้รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) จำนวน 8 ราย ดังนี้

1.นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอกาบัง ยะลา เป็นนายอำเภอยี่งอ นราธิวาส 2.นายวิจิตร์ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอกะพ้อ ปัตตานี เป็นนายอำเภอมายอ ปัตตานี 3.นายทินกร ถือทอง นายอำเภอนาแห้ว เลย เป็นนายอำเภอพรเจริญ บึงกาฬ 4.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอกรงปินัง ยะลา เป็นนายอำเภอปาย แม่ฮ่องสอน 5.นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอพนมดงรัก สุรินทร์ เป็นนายอำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 6.นายเอกอำพร อุปละกูล นายอำเภอนาหมื่น น่าน เป็นนายอำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน 7.นายสมควร พระสว่าง นายอำเภอซับใหญ่ ชัยภูมิ เป็นนายอำเภอผาขาว เลย 8.นายประภาส หิรัญไพบูลย์ นายอำเภอสนม สุรินทร์ เป็นนายอำเภอหัวตะพาน อำนาจเจริญ

ส่วน ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) จำนวน 7 ราย ดังนี้

1.นายปริญญาพล อุทยาภรณ์ ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นนายอำเภอปากคาด บึงกาฬ 2.นายประสิทธิ์ อมตาริยกุล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี ระนอง เป็นนายอำเภอกระบุรี ระนอง 3.นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ จ่าจังหวัดจันทบุรี เป็นนายอำเภอเมืองปาน ลำปาง 4.นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร จ่าจังหวัดอุดรธานี เป็นนายอำเภอปากชม เลย 5.นายสุพร ไชยบุรณากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี เป็นนายอำเภอไพรบึง ศรีสะเกษ 6.นายดำรง ศิริสธนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ส่วนกำกับและตรวจสอบ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เป็นนายอำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญ 7.ร้อยตรีโสภณ ภู่ขันเงิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ ชุมพร เป็นนายอำเภอพนา อำนาจเจริญ

ส่วนหนึ่งของคำสั่งเหล่านี้เป็นการจัดวางกำลังในส่วนกลางของกรมการปกครองในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการส่วน ซึ่งคนที่ได้รับการพิจารณาว่าควรทำหน้าที่ตรงนี้ต้องไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อนคือ นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) แล้วค่อยย้อนกลับมารักษาการในตำแหน่งที่ต่ำกว่า

บางส่วนเป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ได้ไปรักษาการในตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง)

สำหรับนายอำเภออำนวยการระดับต้นที่ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) มีคำสั่งออกมา 182 ราย จะได้แจ้งให้ทราบสัปดาห์หน้า.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้