วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บอร์ด กคช. ชง 'ธัชพล กาญจนกูล' นั่งผู้ว่าการเคหะแห่งชาติคนใหม่

บอร์ด กคช. ชง 'ธัชพล กาญจนกูล' นั่งผู้ว่าการเคหะแห่งชาติคนใหม่

  • Share:

บอร์ด กคช. ชง 'ธัชพล กาญจนกูล' รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มยุทธศาสตร์ นั่งผู้ว่าการเคหะแห่งชาติคนใหม่ ขณะที่ 'พล.ต.อ.อดุลย์' ปัดลดบทบาทสลับ 'นภา เศรษฐกร 'ไปนั่งเป็นรองปลัดพม. แต่ปรับเพื่อให้เหมาะสม

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) คนใหม่ แทนนายกฤษดา รักษากุล ที่ลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อเดือน พ.ย.2558 โดยมีนางอุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่า กคช. มารักษาการแทนผู้ว่า กคช.จนถึงปัจจุบันว่า

ล่าสุดคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากคช.ซึ่งมี พล.อ.สุชาติ หนองบัว เป็นประธานฯ ได้พิจารณาเห็นชอบเสนอดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มยุทธศาสตร์ มาดำรงตำแหน่งผู้ว่า กคช. โดยขณะนี้ผ่านการเห็นชอบจากบอร์ด กคช.ซึ่งมี ดร.พิชิต อัคราทิตย์ เป็นประธานเรียบร้อยแล้ว จากนี้อยู่ระหว่างเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ให้ความเห็น แล้วนำกลับมาให้พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาประมาณเดือน ก.ย.นี้

สำหรับ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (อส.) อาวุโส กลุ่มยุทธศาสตร์ อายุ 54 ปี จบการศึกษาปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ด้านการวิจัยการเงิน Ph.D (Fin. Research) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57, หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2 ซึ่งดร.ธัชพลยังเคยเป็นรักษาการผู้อำนวยการอส.ในปี 2557-2558 และยังเคยเป็นเต็งหนึ่งในฐานะลูกหม้ออส.สมัครเข้าชิงผู้อำนวยการ อส.ในปี 2557 แต่ก็พลาดไป


'อดุลย์' ปัดลดบทบาท 'นภา' แต่ปรับให้เหมาะสม

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ถึงการโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ของพม. ซึ่งผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการสลับตำแหน่งนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ไปเป็นรองปลัด พม.แทนนายวิทัศน์ เตชะบุญ ที่ขึ้นแท่นเป็นอธิบดี ดย.ที่ถูกมองเป็นการลดบทบาทนางนภาลงว่า ตนเป็นข้าราชการมาก่อน ทุกตำแหน่งมีความสำคัญและมีศักดิ์ศรีทั้งหมด อยู่ที่ตัวเราที่จะไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกระบวนการรับราชการมีการสั่งสมประสบการณ์ที่เตรียมไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ขอให้คิดว่าทุกตำแหน่งมีศักดิ์ศรีในหน้าที่ ขอให้กำลังใจทุกคน อย่ามองเป็นการประเมินผลงานแล้วไม่ผ่าน แต่อยากให้มองว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับให้เหมาะสม ซึ่งตำแหน่งอธิบดีและรองปลัดก็อยู่ในระดับเดียวกัน ส่วนที่ให้นายวิทัศน์มาเป็นอธิบดี ดย.ตนมองว่าทุกคนก็มีโอกาสทำงานได้

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะให้เวลา 4-6 เดือนประเมินการทำงานในทุกกรมอีกครั้ง ส่วนตำแหน่งผู้ตรวจราชการ พม.ซึ่งว่าง 4 ตำแหน่งนั้นต้องรอให้นายไมตรี อินทุสุต ปลัดพม.ประเมินผู้เหมาะสมและเสนอชื่อมาที่ตนพิจารณา

ด้าน นายวิทัศน์ ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ทราบมาก่อนว่าจะได้รับมอบหมายให้มาอยู่ดย.ถือว่ารมว.พม.ให้โอกาสในการทำงาน ซึ่งไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งไหนก็ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ซึ่งตนเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพราะงาน พม.โดยเฉพาะเรื่องเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญที่พม.ไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง ต้องมีเครือข่ายร่วมกันทำงานเพื่อให้เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเก่งในอนาคต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้