วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คลัง เผยหนี้สาธารณะคงค้าง สิ้น มิ.ย. 59 อยู่ที่ 42.83% ของ GDP

คลัง เผยหนี้สาธารณะคงค้าง สิ้น มิ.ย. 59 อยู่ที่ 42.83% ของ GDP

  • Share:

สบน. เผย หนี้สาธารณะคงค้าง สิ้น มิ.ย. 59 ลดลงจากเดือนก่อน อยู่ที่ 5,924,055.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.83% ของ GDP ระบุ หนี้รัฐบาล จำนวน 4,373,288.14 ล้าน เกิดจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล-กู้เพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ ...

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 30 มิถุนายน 2559 มีจำนวน 5,924,055.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.83 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้ของรัฐบาล จำนวน 4,373,288.14 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 1,021,940.40 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 517,517.92 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 11,309.07 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้างลดลงสุทธิ 53,297.79 ล้านบาท

ทั้งนี้ หนี้ของรัฐบาล จำนวน 4,373,288.14 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 41,731.87 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 8,418.77 ล้านบาท การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1,805 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ แบ่งเป็น 1. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 1,031.13 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง 2. การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 773.26 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และ 3. กรมทางหลวง จำนวน 0.61 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)

ส่วนหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 1,021,940.40 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 6,831.42 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนด จำนวน 4,000 ล้านบาท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด จำนวน 1,000 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด จำนวน 133 ล้านบาท

ขณะที่ หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 517,517.92 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 4,096.12 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนดของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 2,000 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาท ตามลำดับ และการชำระหนี้สกุลเงินยูโรของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จำนวน 1,001.07 ล้านบาท

สำหรับหนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 11,309.07 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 638.38 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนต้นเงินกู้ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 650.94 ล้านบาท

หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 จำนวน 5,924,055.53 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้ในประเทศ 5,577,202 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.14 และหนี้ต่างประเทศ 346,853.53 ล้านบาท (ประมาณ 10,004.27 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 5.86 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาว 4,994,348.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.31 และหนี้ระยะสั้น 929,707.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.69 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้