วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'แรงงาน' จ่อปรับเกณฑ์เพิ่มสิทธิลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เทียบเท่า ขรก.

ก.แรงงาน เตรียมปรับเกณฑ์เพิ่มสิทธิรักษาพยาบาล-สงเคราะห์บุตร ให้ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เทียบเท่าข้าราชการ

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.59 นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในช่วงที่จะมีการปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ 12 แห่ง ให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้ประชุมหารือและเตรียมเสนอปรับหลักเกณฑ์การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สูงขึ้น โดยให้มีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเช่นเดียวกับข้าราชการ อาทิ การจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ซึ่งจะมีการปรับนิยามให้สอดคล้อง และเป็นไปเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ที่เป็นของข้าราชการ

ส่วนกรณีฉุกเฉินจะปรับตามนิยามของ พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ให้สามารถเข้าได้ทุกโรงพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้า กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย นอกจากนี้จะขยายสิทธิและอัตราการจ่ายค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้จนถึงระดับปริญญาตรี เช่นเดียวกับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการด้วย

ก.แรงงาน เตรียมปรับเกณฑ์เพิ่มสิทธิรักษาพยาบาล-สงเคราะห์บุตร ให้ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เทียบเท่าข้าราชการ 24 ส.ค. 2559 12:51 24 ส.ค. 2559 16:10 ไทยรัฐ