วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.กทม. ย้ำทุกหน่วยงาน เตรียมตัวเลือกตั้งปี 60

กกต.กทม. มอบโล่ให้ สนง.เขต กทม.ส่งเสริมให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ-มีบัตรเสียน้อยสุดในประเทศ ย้ำทุกหน่วยงานเตรียมตัวเลือกตั้งปี 60

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ส.ค.59 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมภพ ระงับทุกข์ ประธานกกต.กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย กกต.กทม. และนายอนุชิต ปราสาททอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ กทม. จัดพิธีมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ โครงการ "ประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ" ให้กับสำนักงานเขตในพื้นที่ กทม.ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติจำนวนมาก โดยได้มอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณเป็นกรณีพิเศษแก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตออกเสียงเดียวในประเทศ ที่สามารถบริการจัดการการออกเสียงประชามติ ในส่วนของบัตรเสียได้ตามที่ กกต.กำหนด โดยมีบัตรเสียน้อยที่สุดในประเทศ เพียงร้อยละ 1.53 นอกจากนี้ยังมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน ที่สามารถบริหารจัดการการออกเสียงประชามติ ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงมาก โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เขตที่มี 1-110 หน่วยออกเสียง มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเป็นอันดับ 1-3 คือ เขตทวีวัฒนา พญาไท และสะพานสูง ตามลำดับ กลุ่มที่ 2 เขตที่มี 111-150 หน่วยออกเสียง มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเป็นอันดับ 1-3 คือ เขตหลักสี่ ลาดพร้าว และตลิ่งชัน ตามลำดับ กลุ่มที่ 3 เขตที่มี 150 หน่วยออกเสียงขึ้นไป มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเป็นอันดับ 1-3 คือ เขตบางเขน จตุจักร และบึงกุ่ม ตามลำดับ

นอกจากนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้หน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย สุจริตและเที่ยงธรรม ได้แก่ สำนักงานเขต กทม. ทั้ง 50 แห่ง และมีการมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุน เช่น กองทัพภาคที่ 1 สถานีตำรวจนครบาลดุสิต ศูนย์การกำลังสำรอง สำนักงานสัสดี กทม. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กทม.เป็นต้น

โดย นายสมภพ กล่าวว่า ในการจัดการประชามติของ กทม. แม้ประชาชนออกมาใช้สิทธิน้อยกว่าจังหวัดอื่น แต่มีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุดในประเทศ และเป็นไปตามที่กกต.กำหนด โดยมีบัตรเสียงเกิดขึ้นเพียงร้อยละ 1.53 ขณะเดียวกัน พล.อ.ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์ หนึ่งใน กกต.กทม. กล่าวขอบคุณตำรวจ ทหาร และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมจัดทำประชามติในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมกับย้ำว่าให้เตรียมตัวเพราะจะมีการเลือกตั้งในปลายปี 2560 อย่างแน่นอน

กกต.กทม. มอบโล่ให้ สนง.เขต กทม.ส่งเสริมให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ-มีบัตรเสียน้อยสุดในประเทศ ย้ำทุกหน่วยงานเตรียมตัวเลือกตั้งปี 60 24 ส.ค. 2559 12:48 24 ส.ค. 2559 14:08 ไทยรัฐ