วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำความรู้จัก "พร้อมเพย์" ถ้าในโลกนี้ "มี" และ "ไม่มี"

โดย Advertorial

“พร้อมเพย์” กำลังจะมาในเร็ววันนี้ แต่หลายคนยังลังเลจะผูกบัญชีหรือเปิดบัญชีใหม่ไว้ดีหรือไม่ เพราะไม่แน่ใจในสิ่งที่จะได้รับ ทั้งข้อดีและข้อเสียที่จะมาภายหลัง และเพื่อเข้าใจพร้อมเพย์มากขึ้น มาทำความรู้จักกันอีกครั้ง

ไม่พร้อมเพย์

การเสียค่าธรรมเนียม โอนจ่ายต่างธนาคาร 25-35 บาทต่อรายการ หากโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจะเริ่มต้นที่ 50 บาทต่อรายการ

จำเลขบัญชีไม่ได้ ต้องจดหรือโน้ตเลขบัญชีไว้ในโทรศัพท์ และต้องทวนซ้ำทุกครั้ง ไม่ให้โอนเงินผิดพลาด

ค้าขายเปิดหลายบัญชี พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องเปิดอย่างน้อย 2 บัญชีเพื่อความสะดวกของลูกค้า แต่ในกรณีไม่มีบัญชีตรงกัน ลูกค้าต้องเสียค่าโอน

สินค้าและบริการต้นทุนสูง การค้าขายด้วยรูปแบบเงินสด จะมีต้นทุนจากค่าขนส่ง ค่าน้ำมัน ค่าเช่าพื้นที่ ตามภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน สุดท้ายแล้วราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายจึงสูงขึ้นตามด้วย

สวัสดิการรัฐไม่ถึงมือ บ่อยครั้งเกิดปัญหาเงินช่วยเหลือจากรัฐไม่ถึงมือผู้รับ อาทิ ปัญหาทุจริตเมื่อจ่ายผ่านองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือจ่ายให้ผิดคน หรือจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุให้คนที่เสียชีวิต

รัฐเพิ่มต้นทุน พิมพ์ธนบัตรทุกปีเพื่อป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งพบการใช้เทคโนโลยีใหม่ปลอมแปลงให้ง่ายขึ้น และขณะนี้มีการใช้เงินสดในจำนวนมหาศาล ประมาณ 4,813 ล้านฉบับ หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 1.399 ล้านล้านบาท

ธนาคารพาณิชย์เพิ่มต้นทุน ขยายสาขาและตู้เอทีเอ็มให้เพียงพอต่อการให้บริการ แก้ปัญหาตู้เอทีเอ็มไม่พอ หรือคนรอรับบริการเป็นเวลานาน ซึ่งล่าสุดปี 2559 คนไทยเปิดบัญชีเงินฝากไว้มากถึง 88 ล้านบัญชี รวมเงินรับฝากราว 11 ล้านล้านบาท

โลกออนไลน์เติบโต สวนทางโลกเศรษฐกิจ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่โครงสร้างพื้นฐานในระบบดิจิตอลไม่ได้รับการพัฒนา จึงไม่เกิดการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

ช่องว่างเก็บภาษี ประชากรไทยมีกว่า 68 ล้านคน แต่รัฐสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ราว 10 ล้านคน เพราะยังมีช่องว่างที่ทำให้หลายคนเสียโอกาสทางการเงิน อาทิ ฟรีแลนซ์ หลายคนลืมยื่นภาษีเงินได้ ส่งผลให้ต่อการกู้เงินกับธนาคารยากขึ้น เพราะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้มีรายได้จริง

เสี่ยงอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานสถิติการเกิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในปี 2558 รวม 49,056 คดี ส่วนใหญ่เป็นการลักทรัพย์มากถึง 41,450 คดี เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 47,345 คดี เป็นความเสี่ยงจากการพกเงินสด

พร้อมเพย์

ค่าธรรมเนียมโอนจ่ายถูกลง ไม่ว่าจะโอนต่างธนาคาร ข้ามเขต หรือข้ามจังหวัด เริ่มที่ไม่เกิน 5,000 บาท ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม จะกี่ครั้งก็ได้

ลืมเลขบัญชีก็โอนได้ เพียงบอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือเลขบัตรประชาชนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์

ธุรกิจออนไลน์ค้าขายดี เจ้าของร้านผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ลูกค้าก็โอนเงินง่าย เพราะไม่เสียค่าธรรมเนียม

E-Commerce เติบโต เกิดการแข่งขัน ผู้บริโภคมีทางเลือกในสินค้าและบริการที่ถูกลง

สวัสดิการรัฐเบิกจ่ายแม่นยำ ลดขั้นตอนเปิดบัญชีใหม่เพื่อใช้รับเงิน ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ตามเลขบัตรประชาชน

รัฐลดต้นทุน จัดพิมพ์ธนบัตร เพราะประชาชนใช้จ่ายเงินสดลดลง

ธนาคารพาณิชย์ลดต้นทุน เพราะสามารถลดจำนวนตู้เอทีเอ็มที่ตอนนี้มีราว 61,839 ตู้ และลดจำนวนสาขาที่ตอนนี้มี 9,664 แห่ง

เศรษฐกิจดิจิตอล เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในโลกดิจิตอล สร้างการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อดึงดูดผู้บริโภค ทำให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโต พร้อมแข่งขันนานาประเทศ

ลดต้นทุนเงินสด ในสินค้าและบริการ จะมีการบวกค่าบริหารจัดการเงินสด อาทิ ตู้เอทีเอ็ม ที่คิดค่าธรรมเนียมโอนจ่าย เพื่อใช้จัดการระบบระหว่างธนาคาร จัดการระบบความปลอดภัยของเงินในตู้ รวมทั้งระหว่างการขนส่งเงิน หากมีการใช้พร้อมเพย์มากขึ้น คือใช้เงินในระบบ e-payment แทนการจ่ายเงินสด สินค้าและบริการจะถูกลง เพราะถูกลดในต้นทุนส่วนนี้

ลดการเกิดอาชญากรรม เพราะคนถือคนเงินสดไม่มาก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ระบบความปลอดภัยสูง ตามกฎหมายธนาคารไม่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูล เช่นเดียวกับระบบทะเบียนราษฎร์ของรัฐ ซึ่งอยู่บนเครือข่ายปิด

ผู้บริโภคมีทางเลือก สิทธิในการเลือกกลับไปอยู่ในมือของผู้บริโภค เลือกทำธุรกรรมกับธนาคารใดก็ได้ ไม่ต้องคำนึงถึงค่าธรรมเนียมในการโอน และไม่ได้บังคับ ให้เลือกใช้ตามความสมัครใจ ในระยะแรกอาจทดลองใช้เพราะโปรโมชั่น หรือใช้เพราะได้ประโยชน์จริงๆ เช่นเดียวกับเมื่อใช้พร้อมเพย์แล้ว ก็สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนธนาคารตามต้องการได้เช่นกัน

โลกของพร้อมเพย์ จึงมีขึ้นมาเพื่อจัดการส่วนต่างให้กับระบบการเงินไทย เริ่มตั้งแต่ลดค่าธรรมเนียมโอนจ่ายที่เคยเสียไป ลดความยุ่งยากที่ต้องขอเลขที่บัญชีพร้อมเบอร์โทรศัพท์ไว้แจ้งยืนยันการโอน ส่วนธนาคารก็ได้ลดต้นทุนบริหารจัดการ ถ้าถึงวันที่ลดการใช้เงินสดลงได้ ก็สามารถลดจำนวนตู้เอทีเอ็มหรือสาขาย่อยลงได้ ขณะที่ในระดับประเทศก็สามารถลดงบประมาณจัดพิมพ์ธนบัตรและอีกด้านก็เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อให้พร้อมแข่งขันกับนานาประเทศอีกด้วย

มาถึงตรงนี้หากให้สรุปก็บอกได้ว่า พร้อมเพย์มีประโยชน์ในตัวของมัน เลือกผูกไว้ใช้เพื่อไม่ให้เสียค่าธรรมเนียมก็ได้ เพื่อความอุ่นใจ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารกรุงไทย-http://www.ktb.co.th/ktb/th/promotion-all-detail.aspx?promotion=OZRVFrHpiyP8A6BLBEbBWA%3D%3D

“พร้อมเพย์” กำลังจะมาในเร็ววันนี้ แต่หลายคนยังลังเลจะผูกบัญชีหรือเปิดบัญชีใหม่ไว้ดีหรือไม่ เพราะไม่แน่ใจในสิ่งที่จะได้รับ ทั้งข้อดีและข้อเสียที่จะมาภายหลัง และเพื่อเข้าใจพร้อมเพย์มากขึ้น มาทำความรู้จักกันอีกครั้ง... 24 ส.ค. 2559 09:41 20 ก.ย. 2559 19:18 ไทยรัฐ