วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กตู่ หอบคณะทัวร์ร้อยเอ็ดประชุมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

"บิ๊กตู่" หอบคณะลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ฟังบรรยายการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของส่วนราชการ โดยจังหวัดเตรียมเสนอแผน ร้อยเอ็ด 4.101 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น...

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 24 ส.ค.2559 ที่ฝูงเครื่องบิน กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก (ขส.ทบ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ อาทิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมว.คมนาคม พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกฯ ออกเดินทางจากฝูงเครื่องบินกองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก ไป จ.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ จ.ร้อยเอ็ด โดยทางจังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดล "ร้อยเอ็ด 4.101" เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจของจังหวัด

จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ พร้อมพบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ ก่อนรับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัยด้วยรูปแบบประชารัฐเพื่อเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์.

"บิ๊กตู่" หอบคณะลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ฟังบรรยายการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของส่วนราชการ โดยจังหวัดเตรียมเสนอแผน ร้อยเอ็ด 4.101 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น... 24 ส.ค. 2559 09:05 24 ส.ค. 2559 09:29 ไทยรัฐ