วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนง.ไทยเทรด มอบเงินช่วยหมู่บ้านเด็กกำพร้าเวียดนาม

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม มอบเงินรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้า ช่วยเหลือหมู่บ้านเลี้ยงดูเด็กกำพร้า 236 คน เพื่อเป็นทุนเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบมหาวิทยาลัย ผอ.หมู่บ้านซาบซึ้งน้ำใจคนไทย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า นางพรพิมล เพชรกุล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ไปมอบเงินจำนวนเงิน 10,010,00 ด่อง คิดเป็นเงินไทยประมาณ 15,900 บาท ให้แก่หมู่บ้านเลี้ยงดูเด็กกำพร้า SOS ฮานอย เมื่อบ่ายวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยเงินจำนวนนี้ เป็นเงินบริจาคของผู้เข้าใช้บริการสาธิตการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการสาธิตนวดแผนโบราณ ในงานแสดงสินค้า “Mini Thailand Week 2016” ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม การมอบเงินครั้งน้ี นับเป็นครั้งที่สองในปีนี้ ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย มอบเงินช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส สำหรับครั้งแรกได้มอบเงินจำนวน 8,000 บาท ให้แก่เด็กพิการและกำพร้าของหมู่บ้าน Hoa Phuong ณ เมืองท่าไฮฟอง เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

นางพรพิมล เพชรกูล กล่าวว่า ในนามรัฐบาลไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ขอมอบเงินที่มาจากกิจกรรมการค้าในงานแสดงสินค้าฯ เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเด็กกำพร้า ทั้งนี้ได้ตระหนักดีว่าเด็กมีความสำคัญต่อประเทศ เด็กคืออนาคตของชาติ โดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสที่ควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสพวกเขาได้พัฒนาเป็นเด็กดี มีประโยชน์ต่อประเทศ

ส่วนนายเหวียน วัน ซินห์ ผู้อำนวยการหมู่บ้าน SOS ฮานอย กล่าวขอบคุณน้ำใจของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ที่ได้มอบเงินช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสของหมู่บ้านและหวังว่า จะได้รับความช่วยเหลือต่อไป ปัจจุบันที่หมู่บ้านฯ ได้เลี้ยงดูเด็กพร้าทั้งบิดาและมารดา เด็กกำพร้ามารดาหรือบิดาแต่ถูกทอดทิ้ง รวม 236 คน เป็นอย่างดี ทุกคนได้เรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียนอาชีวะศึกษา ในตลอด 27 ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้านได้เลี้ยงดูเด็กทั้งหมด 450 คน และมีเด็กกว่า 200 คน ได้เรียนจบมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และเรียนอาชีวศึกษา หลังเรียนจบแล้วมีงานทำทุกคน

พร้อมกันนี้ คณะของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ได้ไปเยี่ยมเด็กกำพร้า และชมบรรยากาศของหมู่บ้าน จากนั้นร่วมพิธีมอบเงินบริจาคให้แก่เด็กกำพร้าของหมู่บ้าน SOS ฮานอย โดยทางฝ่ายไทย มี ผศ.อภิรัติ โสฬศร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ไปร่วมพิธี พร้อมด้วยผู้สื่อข่าวไทยและเวียดนามไปร่วมทำข่าวด้วย.

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย เวียดนาม มอบเงินรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้า ช่วยเหลือหมู่บ้านเลี้ยงดูเด็กกำพร้า 236 คน เพื่อเป็นทุนเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบมหาวิทยาลัย ผอ.หมู่บ้านซาบซึ้งน้ำใจคนไทย 24 ส.ค. 2559 01:11 24 ส.ค. 2559 11:17 ไทยรัฐ