วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วศ.โชว์ "ห้องแล็บจำลอง" เป็นนักวิทย์

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า วศ.ได้จำลองห้องแล็บ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 เป็นแล็บเคมีเจลหอมปรับอากาศ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การผลิตเจลหอม ได้ความรู้เรื่องสารก่อเจล คุณสมบัติน้ำมันหอมระเหยชนิดต่างๆ ลักษณะกลิ่นและสีสันต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนการนำมาทดลองผลิตเป็นเจลหอมปรับอากาศสูตรต่างๆ ที่มีสีสัน กลิ่นแตกต่างกันไปตามความต้องการเป็นการจำลองเมื่อเป็นนักวิทย์อยู่ในห้องแล็บจะมีการทำงานอย่างไร และที่สำคัญจะมีนักวิทยาศาสตร์อธิบายความรู้วิทยาศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ ได้จัดนิทรรศการเรียนรู้ ปูพื้นฐานงานวิทย์กับห้องแล็บอีก 4 โซน คือ โซน 1 Show Case : ตัวอย่างนักวิทย์สร้างผลงาน โซน 2 แล็บสาธิต : มาทดลองเป็นนักวิทย์ในห้องแล็บ โซน 3 Science Show : ไขความลับ ความจริง จากเรื่องวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และโซน 4 Display : เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จับต้องได้ เป็นต้น.

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า วศ.ได้จำลองห้องแล็บ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 เป็นแล็บเคมีเจลหอมปรับอากาศ 24 ส.ค. 2559 00:35 24 ส.ค. 2559 00:36 ไทยรัฐ