วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
16 ปีไทยยังปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ

16 ปีไทยยังปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ

  • Share:

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา เผยผลการวิจัยเรื่อง โอกาสที่หายไป 12 ข้อเท็จจริงการศึกษาไทย ในงาน Thailand Stratugic Giving ว่า เพื่อแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงผลของการปฏิรูปการศึกษาของไทยเมื่อปี 2542 ที่ไม่ประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปี ทำให้เกิดค่าเสียโอกาสที่ประเทศควรจะได้รับประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท หรือกว่า 11% ของจีดีพี โดยคำนวณจากการเปรียบเทียบกับประเทศโปแลนด์ ซึ่งปฏิรูปการศึกษาสำเร็จโดยใช้เวลา 11 ปี ทำให้เด็กสอบได้คะแนน PISA เพิ่มขึ้น 48 คะแนน ขณะที่ ไทยใช้เวลา 10 ปี ทำคะแนนเพิ่มขึ้นเพียง 3 คะแนน

ดร.เศรษฐพุฒิกล่าวต่อไปว่า ข้อเท็จจริงที่พบจากระบบการศึกษาของไทยคือ 1 ใน 5 ของเด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการที่ต่ำกว่าวัย นักเรียน ป.1-6 ประมาณ 140,000 คน อ่านหนังสือไม่ออก และประมาณ 250,000 คน เขียนหนังสือไม่ได้ เมื่อเด็กขึ้นสู่ระดับมัธยม จำนวน 1 ใน 3 อ่านจับใจความไม่ได้ เมื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายในการติวเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยคิดเป็น 1.3 เท่าของค่าใช้จ่ายในการเรียนปกติ ส่วนบัณฑิตไทยก็พบว่า 40% ของบัณฑิตจบใหม่ได้งานต่ำกว่าวุฒิ ทั้งนี้ การปฏิรูปการศึกษาของไทยที่ไม่สำเร็จไม่ใช่เพราะเรื่องงบประมาณ แต่เป็นปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรและคุณภาพครู หากไม่พัฒนาครูก็ไม่มีทางปฏิรูปการศึกษาสำเร็จ

ด้านนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า ประเทศไทยควรให้ครูลดการสอนในห้องเรียน และตั้งคำถามเพื่อให้เด็กตอบ โดยไม่ใช่คำตอบที่ถูกหรือผิด แต่เป็นการถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กพูดและคิดอย่างต่อเนื่อง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้