วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แต่ไม่ชอบกลิ่นคลอรีนในน้ำ ผลสำรวจ ม.เกษตรพบคนกรุงพอใจภาพรวมน้ำประปา

แต่ไม่ชอบกลิ่นคลอรีนในน้ำ ผลสำรวจ ม.เกษตรพบคนกรุงพอใจภาพรวมน้ำประปา

  • Share:

นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ผลสำรวจ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กปน. ประจำปี 2559 โดยการสำรวจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2559 จำนวน 11,783 ตัวอย่าง จากผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริการ 3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อประเมินผลการให้บริการและนำไปพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น พบว่าผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม อาทิ คุณภาพการบริการทั่วไป คุณภาพการบริการของสำนักงานประปา สาขา/จอด จ่าย จร (3จ.)/Call Center 1125/วางท่อ ซ่อมท่อ และด้านภาพลักษณ์ กปน. ดีขึ้นกว่าปี 2558 ในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.497 (ปีที่แล้ว 4.482)

อย่างไรก็ตาม ยังคงพบปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจที่ประชาชนลงความเห็นว่าควรปรับปรุงคือ กลิ่นคลอรีนในน้ำประปา ทั้งนี้ แท้จริงแล้วกลิ่นคลอรีนเป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่าน้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรค และ กปน.ใช้ในปริมาณที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) จึงไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายแต่อย่างใด หากผู้ใช้น้ำไม่ชอบกลิ่นสามารถรองน้ำใส่ภาชนะวางทิ้งไว้ประมาณ 1/2 ชั่วโมงกลิ่นคลอรีนจะระเหยหายไปเอง ซึ่ง กปน.จะได้เร่งสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้น้ำต่อไป ส่วนกรณีไม่แจ้งล่วงหน้าเรื่องน้ำไม่ไหลนั้น เนื่องจากปัจจุบัน กปน.ประสบปัญหาท่อแตก-ท่อรั่วฉุกเฉิน เฉลี่ยวันละ 300 กว่าจุด จำเป็นต้องรีบดำเนินการซ่อมอย่างเร่งด่วน จึงเป็นเหตุสุดวิสัยในการแจ้งข่าวสารได้ทันท่วงที.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้