วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การไฟฟ้านครหลวงแจ้งรื้อเสาไฟ หวั่นกระทบสายเคเบิลถนนราชวิถี

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งว่า กฟน.จะเริ่มเข้าดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนราชวิถี ตามแผนงานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินถนนราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป โดยในวันแรกจะดำเนินการตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. หลังจากนั้นจะเข้าดำเนินการในช่วงเวลา 22.00-05.00 น.ของทุกวันจนเสร็จสิ้นโครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน ในการนี้จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องทางจราจร 1 ช่องทาง เพื่อความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากท่านได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เคเบิลทีวี เป็นต้น ขอความกรุณาโปรดแจ้งผู้ให้บริการของท่านทราบโดยตรง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป อย่างไรก็ตาม กฟน. จะดำเนินตามขั้นตอนมาตรฐาน และให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้.

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งว่า กฟน.จะเริ่มเข้าดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนราชวิถี ตามแผนงานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินถนนราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป... 24 ส.ค. 2559 00:07 24 ส.ค. 2559 00:53 ไทยรัฐ