วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติดป้ายร้านค้าขายอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นดี

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.เตรียมเปิดโครงการร้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ในวันที่ 2 ก.ย.นี้ โดยจะมีการคัดเลือกร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าได้คุณภาพมาตรฐาน มีตราสัญลักษณ์ มอก.ที่ สมอ.กำหนด อาทิ ปลั๊กไฟ เต้าเสียบเต้ารับ สายไฟฟ้าสำหรับพ่วงการใช้งาน ฯลฯ เนื่องจากต้องการให้ประชาชนมีทางเลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งจะคัดเลือกร้านค้านำร่องจากร้านโมเดิร์นเทรด 5 แห่ง รวม 431 สาขา และในปี 2560 จะคัดเลือกร้านค้าทั่วไป โดยตั้งเป้าหมาย 5 ปี ต้องมีร้านค้าเข้าร่วมร้านสินค้าที่มีตรา มอก.ทั่วประเทศ 10,000 แห่ง

โดยยอมรับว่า เจ้าหน้าที่ของ สมอ.มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถไล่ตรวจจับร้านค้าทั่วประเทศได้ จึงดำเนินการโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย สาเหตุที่เริ่มจากร้านค้าโมเดิร์นเทรด เพราะส่วนใหญ่ประชาชนจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าโมเดิร์นเทรด หลังจากเริ่มโมเดิร์นเทรดแล้ว ปีหน้าก็จะเริ่มสำรวจร้านค้าทั่วไปต่อไป โดยระหว่างนี้ สมอ.จะประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรู้ว่า การเลือกซื้อสินค้าจากร้าน มอก.มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างเข้มข้น

สำหรับร้านค้าโมเดิร์นเทรดที่ผ่านมาตรฐานร้านค้า มอก. เช่น บริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (เทสโก้ โลตัส) จำกัด จำนวน 173 สาขา, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด จำนวน 98 สาขา, บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 78 สาขา, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด จำนวน 42 แห่ง, บริษัท โกลบอล เฮ้าส์ จำกัด จำนวน 40 สาขา โดยการคัดเลือกร้านค้า ได้แก่ เลือกร้านที่จำหน่ายสินค้า มอก. และจะมีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง.

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.เตรียมเปิดโครงการร้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ในวันที่ 2 ก.ย.นี้... 23 ส.ค. 2559 23:36 23 ส.ค. 2559 23:36 ไทยรัฐ