วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกันภัยข้าวนาปียังพลาดเป้า

คปภ.ลงพื้นที่ 8 จังหวัดให้ความรู้เกษตรกรเพิ่มยอด

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ยอดการรับประกันภัยโครงการประกันภัยข้าวนาปี 59 ล่าสุดถึง 22 ส.ค.59 มีเกษตรกรซื้อประกันภัยแล้ว 1 ล้านราย มีพื้นที่เอาประกันภัยเข้าโครงการ 17.51 ล้านไร่ คิดเป็นเบี้ยประกันภัย 1,751 ล้านบาท หรือ 58% ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ 30 ล้านไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงโครงการประกันภัยข้าวนาปีมากขึ้น “คปภ.ได้เร่งโครงการอบรมความรู้ประกันภัย โดยเฉพาะการรับประกันภัยข้าวนาปี เงื่อนไขและความคุ้มครองให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร ให้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรกว่า 1,200 คน ใน 8 จังหวัดใหญ่ เช่น พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช เชื่อว่าต่อไปจะเกิดความเข้าใจได้ผลดีขึ้น”

สำหรับการเข้าร่วมทำประกันภัยข้าวนาปี 59 ในส่วนเกษตรกรรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ได้ปิดการซื้อกรมธรรม์ไปแล้ว แต่เกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ยังซื้อกรมธรรม์ได้ถึง 30 ส.ค.นี้ ส่วนเกษตรกรภาคใต้ยังซื้อกรมธรรม์ได้ถึง 15 ธ.ค.นี้ ทั้งนี้ กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้และศัตรูพืชหรือโรคระบาด โดยจำนวนเงินคุ้มครอง 6 ภัยแรก อยู่ที่ 1,111 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดอยู่ที่ 555 บาทต่อไร่

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า แม้พื้นที่นาเข้ามาทำประกันภัยตอนนี้จะต่ำกว่าเป้าหมายแต่ก็ถือเป็นระดับที่น่าพอใจอยู่ เพราะสูงกว่าปีที่แล้วที่มี 1.5 ล้านไร่ ถึง 10 กว่าเท่าตัว และเชื่อว่าหลังจากนี้ชาวนาที่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.จะเข้ามาทำประกันภัยเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่าวันละ 1 ล้านคน เนื่องจากธ.ก.ส.มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ และมีระบบการเชื่อมโยงที่ดีมาก จึงประเมินว่าทั้งฤดูกาลนี้จะมีพื้นที่นาเข้าทำประกันได้ 25-28 ล้านไร่ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย แต่ไม่กระทบต่อการรับประกัน และยังคงคิดเบี้ยประกันเท่าเดิม.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ยอดการรับประกันภัยโครงการประกันภัยข้าวนาปี 59 ล่าสุดถึง 22 ส.ค.59 มีเกษตรกรซื้อประกันภัยแล้ว... 23 ส.ค. 2559 23:29 24 ส.ค. 2559 00:20 ไทยรัฐ