วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระสงฆ์ สายอินเดีย-เนปาล เดินหน้าทำบุญพิเศษ 'ซ่อมแซมถนนเพื่อถึงธรรม'

พระสงฆ์ สายอินเดีย-เนปาล เดินหน้าทำบุญพิเศษ 'ซ่อมแซมถนนเพื่อถึงธรรม'

  • Share:

พระสงฆ์ พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ที่ไปปักหลักศึกษาพระธรรมเชิงลึกอยู่ที่วัดไทยพุทธคยา เร่งเดินหน้าทำบุญพิเศษประจำวันด้วยการ "ซ่อมแซมถนนเพื่อถึงธรรม" จนได้รับการยกย่องและยอมรับจากชาวอินเดีย

วันที่ 23 ส.ค. นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เผยว่า ตามที่สถาบันโพธิคยาฯ โดยพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ได้จัดส่งพระธรรมทูตไทยและประเทศเพื่อนบ้านในแถบสุวรรณภูมิ ไปศึกษาพระธรรมเชิงลึก บนแผ่นดินพุทธภูมิ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียเนปาล เพื่อเตรียมเป็นพระธรรมทูตเผยแผ่พุทธศาสนา พระธรรมคำสอนอันถูกต้องของพระพุทธองค์ให้กับชาวพุทธและผู้แสวงบุญ

นายสุภชัย เผยต่อไปว่า ในครั้งนี้พระสงฆ์ในหลักสูตรเตรียมพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ซึ่งขณะนี้ไปจำพรรษาอยู่ที่ไทยพุทธคยา อินเดีย ได้ให้ความสนใจมานะพยายามในการศึกษาหาความรู้ที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนากันอย่างเต็มที่ โดยนอกจากการศึกษาพระธรรมในห้องเรียนแล้ว ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชาวอินเดียที่นับถือศาสนาต่างๆ และชาวอินเดียในละแวกวัดไทย รวมไปถึงการช่วยกันเสริมสร้างถาวรวัตถุของวัดไทยในประเทศอินเดียให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามด้วย

ล่าสุด พระสงฆ์ในหลักสูตรเตรียมพระธรรมทูต ได้ใช้เวลาหลังจากฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ร่วมแรงร่วมใจกันถวายหยาดเหงื่อแรงกายเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้า ด้วยการช่วยกันซ่อมแซมถนนทางเข้าวัด ที่ชำรุดทรุดโทรมลงไปจนกลายเป็นหลุมบ่อใหญ่ ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาเกิดความลำบาก ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝน ทำให้หลุมบ่อที่เกิดจากเหตุถนนพังนี้ เกิดสภาพที่ไม่น่าดูน่าชม กลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้ถนนหนทาง ซึ่งพระสงฆ์ไทยได้แสดงความสามัคคีด้วยการร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ จนทำงานแล้วเสร็จในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในแต่ละจุด

การทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดได้อยู่ในสายตาของชาวอินเดียท้องถิ่น ที่มามุงดูพระสงฆ์ไทยทำงานอย่างขยันขันแข็ง จนชาวอินเดียบางคนก็อดไม่ได้ที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือพระไทยในการสร้างงานเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นนี้ จึงนับเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้ความสามัคคีของหมู่สงฆ์ แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการทำงานเพื่อประโยชน์ของคนท้องที่ จนนำไปสู่ความสำเร็จ บนความงดงามแห่งศีล และ ความสวยงามแห่งเจตนาที่บริสุทธิ์ ที่พระสงฆ์ไทยเรามีต่อชาวประชาในแดนพุทธภูมิ

จากการเริ่มต้นและได้รับการตอบรับจากชาวอินเดียเป็นอย่างดีนี้ ทางหลักสูตรจึงได้จัดให้มี "กิจกรรมลงมือสร้างงานเพื่อสืบสานพุทธปณิธาน" อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยภาคเช้า พระสงฆ์ในหลักสูตรเตรียมพระธรรมทูต จะแยกย้ายกันไปทำงานตามจุดต่าง ๆ ที่ตนมีความชำนาญ ภาคบ่ายพระสงฆ์ทุกรูปจะกลับมาเข้าห้องเรียน เพื่อฝึกฝนพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้