วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ครม.' เห็นชอบแผน ช่วยเหลือผู้ได้รับอภัยโทษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กระทรวงยุติธรรม เสนอแผนช่วยเหลือผู้ได้รับอภัยโทษ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นหลังออกจากเรือนจำ ครม.เห็นชอบ สั่งกระทรวงมหาดไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาธารณสุข แรงงาน และสตช. ร่วมดูแล

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี 2559 ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) รับไปดำเนินการภายหลังการปล่อยตัว เนื่องจากเมื่อพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับการปล่อยตัวเป็นจำนวนมาก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้กรมราชทัณฑ์ จัดหลักสูตรอบรมบุคคลดังกล่าว ทั้งทางร่างกายจิตใจและอาชีพ ให้มท. ติดตามส่งเคราะห์ช่วยเหลือให้คำแนะนำ จัดทำบัตรประชาชนแก่บุคคลดังกล่าว พม. ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พ้นโทษ ที่สูงอายุ พิการ รวมทั้งที่มีปัญหาอื่นๆ ให้ สธ. ดูแลรักษาผู้ป่วยทางจิตต่อเนื่อง ประสานหน่วยงานโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด ให้จ้างงาน สตช. สอดส่องไม่ให้กระทำความผิดซ้ำ และส่งกลับผู้ที่ถูกต้องขังในคดีลักลอบเข้าเมือง และให้กระทรวงแรงงานช่วยจัดหางาน ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมให้ประสานสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่สงเคราะห์ค่าพาหนะ

กระทรวงยุติธรรม เสนอแผนช่วยเหลือผู้ได้รับอภัยโทษ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นหลังออกจากเรือนจำ ครม.เห็นชอบ สั่งกระทรวงมหาดไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาธารณสุข แรงงาน และสตช. ร่วมดูแล 23 ส.ค. 2559 21:06 23 ส.ค. 2559 21:53 ไทยรัฐ