วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ออกกฎเหล็ก ตามล้างตามเช็ดอดีต ขรก.โกง ย้อนหลัง

ครม.ออกกฎเหล็ก ตามล้างตามเช็ด ขรก.ขี้โกง แม้พ้นราชการไปแล้ว ไม่ว่าลาออก หรือเกษียณ...

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบการกำหนดมาตรฐานวินัยข้าราชการกับผู้ที่พ้นราชการ ที่หมายถึงข้าราชการพลเรือนที่ทำผิดสมัยที่รับราชการอยู่ แต่พ้นราชการโดยลาออก หรือเกษียณอายุราชการ แล้วไม่สามารถเอาผิดได้ โดยกำหนดให้ใช้มาตรฐานเดียวกัน 2 หลักเกณฑ์ 1. ถ้ามีการดำเนินการกระทำผิดสมัยรับราชการ แล้วคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) ชี้มูลความผิดทางวินัย และลงโทษตามที่ชี้มูล จะไม่นำกฎหมายที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่มาบังคับใช้ 2. ถ้าหน่วยงานต้นสังกัดตรวจพบว่าทำความผิดสมัยที่รับราชการ ให้สอบสวนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่พ้นราชการ และต้องสั่งลงโทษภายใน 3 ปี นับตั้งแต่พ้นราชการ แต่หากมีการไปร้องศาลปกครอง แล้วพบว่ามีความผิดกรณีอื่นๆ เกิดขึ้น แม้ว่าจะถูกลงโทษครบ 3 ปีก็สามารถลงโทษได้อีกภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด

“นี่เป็นนโยบายที่รัฐบาลชุดนี้ตั้งใจที่จะให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะอยู่ หรือพ้นจากราชการไปแล้วก็ตาม คุณต้องเป็นข้าราชการที่ดี ทำเพื่อชาติ และประชาชน ถ้าประพฤติมิชอบ เราจะตามล้างตามเช็ดท่านไม่ว่าจะอยู่ หรือพ้นราชการไปแล้ว”

ครม.ออกกฎเหล็ก ตามล้างตามเช็ด ขรก.ขี้โกง แม้พ้นราชการไปแล้ว ไม่ว่าลาออก หรือเกษียณ... 23 ส.ค. 2559 20:46 23 ส.ค. 2559 21:02 ไทยรัฐ