วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.สรุปเจตนารมณ์คำถามพ่วง ให้ ส.ว.ชงชื่อนายกฯ ได้ก๊อกสอง

สนช.เคาะข้อสรุปคำถามพ่วงนิ่งแล้ว ย้ำหลักการให้ ส.ว.เสนอชื่อนายกฯ ได้เฉพาะกรณีหากไม่สามารถเลือกนายกฯ ตามบัญชีพรรคการเมืองได้ เมินกรธ.ส่อไม่รับข้อเสนอ ระบุหากจะตีความตามลายลักษณ์อักษรก็ไม่เป็นไร...


เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวว่า ในวันที่ 24 ส.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสนอแนะ และรวบรวมความเห็น เพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สนช. เพื่อสรุปความเห็นคำถามพ่วงที่กมธ.ส่งให้กรธ.นำไปพิจารณา ขณะนี้เรื่องคำถามพ่วงของสนช.ถือว่านิ่งแล้ว คือการพิจารณาเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกให้ ส.ส.และส.ว.สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอมาได้ แต่หากไม่สามารถดำเนินการเลือกนายกฯ ตามบัญชีพรรคการเมืองได้ จะเข้าสู่ก๊อกสองคือ ให้สมาชิกรัฐสภา ซึ่งรวมถึงส.ว.มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอมาได้ คือ มีสิทธิเสนอชื่อคนนอกเป็นนายกฯ ได้

ทั้งนี้ภายใน 5 ปีแรก หากมีการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อใดต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวทุกครั้ง หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรธ.ว่าจะเห็นด้วยกับข้อเสนอของสนช.หรือไม่ ส่วนที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ.มีท่าที ไม่รับข้อเสนอคำถามพ่วงของสนช.นั้น ถ้ากรธ.จะตีความแบบแคบ ตามลายลักษณ์อักษรก็ไม่เป็นไรแต่สนช.ตีความแบบกว้าง หลังจากที่กรธ.ปรับปรุงบทเฉพาะกาลเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มีความสอดคล้องกับคำถามพ่วงหรือไม่ หากศาลรัฐธรรมนูญเรียกสนช.ไปชี้แจง ก็พร้อมให้ข้อมูล

สนช.เคาะข้อสรุปคำถามพ่วงนิ่งแล้ว ย้ำหลักการให้ ส.ว.เสนอชื่อนายกฯ ได้เฉพาะกรณีหากไม่สามารถเลือกนายกฯตามบัญชีพรรคการเมืองได้เมินกรธ.ส่อไม่รับข้อเสนอระบุหากจะตีความตามลายลักษณ์อักษรก็ไม่เป็นไร... 23 ส.ค. 2559 18:06 23 ส.ค. 2559 19:28 ไทยรัฐ