วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.ตั้งขรก.ระดับสูง 'กอบเกียรติ' นั่งอธิบดีคุก-'รวี' เป็น ผอ.ข่าวกรอง

ครม.ตั้งขรก.ระดับสูง 'กอบเกียรติ' นั่งอธิบดีคุก-'รวี' เป็น ผอ.ข่าวกรอง

  • Share:

ครม.ไฟเขียวโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวง เลือก 'วิบูลย์ลักษณ์' นั่งปลัดพาณิชย์ 'ทศพร' กลับรังเดิมเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร. ส่วน 'รวี' เป็นผอ.ข่าวกรอง

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับโอนนายทศพร ศิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ ก.พ.ร. ยังมีมติแต่งตั้ง นายรวี ประจวบเหมาะ รองผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นผอ.สำนักข่าวกรอง นายนเร เหล่าวิชยา รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นอธิบดีกรมพลศึกษา นายพรหมโชติ ไตรเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วน นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวิทัศน์ เตชะบุญ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายสมคิด สมศรี ผู้ตรวจราชการ เป็นอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า ครม.ยังมีมติแต่งตั้ง น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช ผู้ตรวจราชการเป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวง เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้