วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตรวจอัมพาตแบบส่ัน ทันใจต้ังแต่ก่อนเป็น

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน ได้ค้นพบวิธีตรวจโรคอัมพาตแบบสั่น ตั้งแต่ยังไม่ปรากฏอาการขึ้น โดยการตรวจดวงตา

โรคนี้นับเป็นโรคความเสื่อมของรูประสาท ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ในอัตรา 1 ต่อ 500 คน นักวิจัย ได้พบวิธีดังกล่าวจากการทดลองกับหนู และพบว่าสามารถ จะค้นพบโรคที่ข้างหลังดวงตา ก่อนที่จะปรากฏอาการขึ้น

ศาสตราจารย์ฟรานเชสกา คอร์ไดโร ได้กล่าวอย่างเชื่อม่ันว่า นับเป็นความสำเร็จที่ถือได้ว่า เป็นการปฏิวัติ ในการที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาโรค ซึ่งเป็นโรคที่บ่อนทำลายร้ายกาจที่สุดโรคหนึ่ง

ผู้ป่วยจะมีอาการสั่น และกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เดินเหินช้าลง และคุณภาพชีวิตมีระดับต่ำลง อาการเช่นนี้เป็นเพราะ เซลล์สมองเสียหาย แต่จากการตรวจเอกซเรย์สมอง หรือการตรวจเลือด จะไม่สามารถวินิจฉัยโรคให้ถูกได้ แม้มันจะไม่เป็นโรคที่ทำให้เสียชีวิตลงได้ แต่ก็จะมีอาการทรุดลงอยู่เรื่อย.

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน ได้ค้นพบวิธีตรวจโรคอัมพาตแบบสั่น ตั้งแต่ยังไม่ปรากฏอาการขึ้น โดยการตรวจดวงตา โรคนี้นับเป็นโรคความเสื่อมของรูประสาท ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก 23 ส.ค. 2559 15:22 23 ส.ค. 2559 15:23 ไทยรัฐ