วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เทพไท' อัด สนช.อย่าลักไก่ ฉวยโอกาสชง ส.ว.เสนอชื่อนายกฯ

"เทพไท" ยันร่าง รธน.-คำถามพ่วง ไม่มีข้อความบ่งให้ ส.ว.เสนอชื่อนายกฯ ได้ หากผิดจากนี้ถือว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของ ปชช.จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ไข หรือฉวยโอกาส ลักไก่ เชื่อการร่างไม่ใช่ตีเช็คเปล่า...

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง สนช.จะเสนอให้ส.ว.มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯคนนอกได้ว่า หากดูเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับหลักและคำถามพ่วงของสนช. ไม่มีข้อความใดเลยที่บ่งบอกว่าส.ว.มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ ได้ และจากข้อความในคำถามพ่วงส.ว.จะมีหน้าที่แค่การโหวตเห็นชอบตัวนายกฯ เท่านั้น ดังนั้นหากจะคิดเพิ่มเติมแก้ไขข้อความนี้เพื่อให้ส.ว.มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ ในร่างรัฐธรรมนูญหลัก ถือว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชน เพราะคะแนนประชามติของร่างรัฐธรรมนูญฉบับหลักมีสูงกว่าคะแนนประชามติในคำถามพ่วงของ สนช. ฉะนั้นจึงต้องยึดเจตนารมณ์ของผลคะแนนประชามติเป็นหลัก จึงไม่มีสิทธิใดๆ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกินไปกว่าข้อความในคำถามพ่วง อย่าฉวยโอกาสลักไก่ ย่ามใจว่าคะแนนเสียงประชามติท่วมท้น แต่หากว่ามีการบิดเบือนเจตนารมณ์ของเจ้าของประชามติ ประชาชนคงไม่ยอม อยากเตือนว่าการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ใช่แบล็งเช็ค (ตีเช็คเปล่า) ที่ สนช. กรธ. จะไปเขียนตามอำเภอใจได้.

"เทพไท" ยันร่าง รธน.-คำถามพ่วง ไม่มีข้อความบ่งให้ ส.ว.เสนอชื่อนายกฯ ได้ หากผิดจากนี้ถือว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของ ปชช.จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ไข หรือฉวยโอกาส ลักไก่ เชื่อการร่างไม่ใช่ตีเช็คเปล่า... 23 ส.ค. 2559 14:51 23 ส.ค. 2559 16:23 ไทยรัฐ