วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลังงานกับคุณภาพชีวิต

ภาพรวมดัชนีมลภาวะหรือสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมของแต่ละประเทศทั่วโลก วัดจนถึงช่วงกลางปี 2559 จากพื้นที่สำรวจ 108 ประเทศ เลวร้ายที่สุด 10 อันดับแรก อัฟกานิสถาน กานา เลบานอน บังกลาเทศ อียิปต์ มองโกเลีย เมียนมา เวียดนาม จีนและเปรู

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มกลางๆ ค่อนลงไปทางแย่ คือลำดับ 32 เทียบกับกลุ่มชาติอาเซียนถือว่าดีกว่าเมียนมา (7) เวียดนาม (8) กัมพูชา (15) อินโดนีเซีย (29) แต่แย่กว่าฟิลิปปินส์ (37) มาเลเซีย (45) และสิงคโปร์ (87)

กลุ่มชาติที่มลภาวะสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมน้อยที่สุดของโลก 10 อันดับ คือ ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ สวีเดน เอสโตเนีย นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ออสเตรียและสโลวีเนีย

ดัชนีมลภาวะข้างต้นคือค่าเฉลี่ยรวมทุกประเภทของมลภาวะทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ แต่ถ้าเปรียบเทียบเฉพาะมลภาวะทางอากาศและผลกระทบต่อชีวิตผู้คน ต้องอาศัยข้อมูลจากประเทศยักษ์ใหญ่ 2 ชาติ คือ จีนกับอินเดีย มากที่สุด

ข้อมูลสำรวจวิจัยของสถาบันศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพประชากร หรือ HEI สำนักงานอยู่ในสหรัฐฯ แต่อาศัยประมวลข้อมูลร่วมกับสถาบันการศึกษาของทั้งจีนและอินเดีย พบว่าผู้เสียชีวิตเพราะเกี่ยวข้องกับมลภาวะทางอากาศในจีนกับอินเดียแต่ละปี รวมกันแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งโลก

เหตุผลประการหนึ่งเพราะประชากรในทั้งสองประเทศรวมกันแล้วมากกว่า 2 ใน 3 ของประชากรโลก คือประชากรจีนมากราว 1,370 ล้านคน กับประชากรอินเดียมากราว 1,300 ล้านคน

แต่ละปีชาวจีนล้มตายเกี่ยวข้องกับมลภาวะทางอากาศมากราว 366,000 คน ส่วนอินเดียน้อยกว่าจีน แต่กำลังแซงหน้าจีนเร็วๆนี้

เหตุผลเพราะในขณะที่จีนกำลังเร่งลดการพึ่งพาใช้พลังงานจากการเผาถ่านหิน ซึ่งอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปี 2533 ถึง 2556 อัตราการใช้ถ่านหินเผาให้พลังงานของจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เพิ่งเริ่มลดลงช่วงไม่กี่ปีหลังนี้

ส่วนอินเดียกลับสวนทาง เพราะยังจำเป็นต้องใช้ถ่านหินเผาให้พลังงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงพลเมือง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆ และถ่านหินคือเชื้อเพลิงราคาถูกที่สุดเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

แม้รัฐบาลอินเดียพยายามสนับสนุนเพิ่มงบประมาณการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ทั้งปลูกต้นไม้ทดแทนช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศจากการเผาถ่านหิน แต่สัดส่วนยังไม่สอดคล้องสมดุลกัน จึงทำให้ตัวเลขประชากรเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศในประเทศยังสูงขึ้นเรื่อยๆ

ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่กว่าจะปรับสมดุลได้ระหว่างมลภาวะทางอากาศกับคุณภาพชีวิตประชากรดีขึ้น...

อานุภาพ เงินกระแชง

23 ส.ค. 2559 09:52 23 ส.ค. 2559 09:52 ไทยรัฐ