วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ททช.เคาะประกันภัยนักท่องเที่ยว

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ นโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติหลักการการทำประกันภัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทย โดยใช้เงื่อนไขการนำเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่ามาเป็นค่าเบี้ยประกัน โดยมองว่าการใช้เงินจากตรงนี้มีความเหมาะสม เพราะเป็นเงินที่เก็บมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และจะได้ไม่ไปกระทบกับงบประมาณของประเทศ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ไปเร่งหารือกับกระทรวง การคลังก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

“ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศต้องนำส่งรายได้จากการเก็บค่าวีซ่าราวปีละ 8,000 ล้านบาท ให้กระทรวงการคลัง ซึ่ง ททช.มองว่าหากจะนำเงินดังกล่าวมาทำประกันภัยให้นักท่องเที่ยวราวปีละ 180 ล้านบาทนั้น มีความคุ้มค่าแน่นอน เพราะที่ผ่านมาเมื่อนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุต่างๆ ภาครัฐก็ใช้งบประมาณช่วยเหลือดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย แต่หากหลักเกณฑ์นี้ผ่าน รัฐไม่ต้องรับความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆไป และหากในอนาคตเหตุการณ์ต่างๆของประเทศไทยสงบเรียบร้อย ก็อาจจะมีการลดการจ่ายเบี้ยประกันได้ในอนาคต”

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข หนึ่งในคณะกรรมการ ททช.ได้เสนอขอเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งนอกเหนือจากการทำประกันภัยด้านอุบัติเหตุต่างๆให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ มาทำประกันภัยค่ารักษาพยาบาลกรณีนักท่องเที่ยวเจ็บป่วยเมื่อพำนักอยู่ในประเทศไทย ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขใช้งบประมาณของกระทรวงดูแลให้ โดยจะขอวงเงินหัวละ 50 บาท จากนักท่องเที่ยว 30 ล้านคน จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯไปหารือกับกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งเพื่อต่อวงเงินลงมา เนื่องจากมองว่าเป็นวงเงินที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับค่าเบี้ยประกันภัยนักท่องเที่ยวที่บริษัทประกันภัยสรุป คิดราคาที่หัวละ 6 บาท ทั้งนี้ หากกระทรวงการคลังอนุมัติหลักเกณฑ์แล้ว ก็จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ใช้งบประมาณปีละ 200 ล้านบาท โดยที่ผ่านมากองทุนมีข้อเสียคือเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวได้ล่าช้า เพราะต้องอิงตามเกณฑ์ของภาครัฐ.

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ นโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติหลักการการทำประกันภัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทย 23 ส.ค. 2559 00:23 23 ส.ค. 2559 00:27 ไทยรัฐ