วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โยกย้ายบิ๊กอุตสาหกรรม ดัน "ปณิธาน" ไปกพร.สางปมเหมือง "ชาตรี"

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 ส.ค.นี้ นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม จะเสนอรายชื่อการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการระดับ 10 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ ครม.พิจารณา เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง อาทิ นายปณิธาน จินดาภู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพื้นฐานอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ (กพร.) แทนนายชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดี กพร. ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 ก.ย.นี้ จากก่อนหน้านี้นายปณิธานเคยดำรงตำแหน่งอธิบดี กพร.มาก่อน ซึ่งการกลับไปรับตำแหน่งนี้อีกครั้ง นายปณิธานมีภารกิจที่ต้องเร่งสะสาง โดยเฉพาะการพิจารณาต่ออายุโรงโลหกรรม ของเหมืองแร่ทองคำชาตรี จังหวัดพิจิตร ของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด ที่ ครม.มีมติให้ปิดกิจการในสิ้นปีนี้ แต่บริษัทอยู่ ระหว่างขอความเป็นธรรมในการต่ออายุโรงโลหกรรมต่อ กพร. ทั้งๆที่บริษัทมีใบประทานบัตรหมดอายุปี 71

นอกจากนี้ ยังจะเสนอแต่งตั้งนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แทนนายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. ที่เกษียณอายุราชการ และนายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัดว่า ได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ (สอจ.) จัดทำฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อเตือนภัยทางเศรษฐกิจให้กับนักลงทุน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ เพื่อเตือนภัยการตัดสินใจการลงทุนในอาเซียนและด้านอื่นๆ.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 ส.ค.นี้ นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม จะเสนอรายชื่อการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการระดับ 10 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 23 ส.ค. 2559 00:10 23 ส.ค. 2559 00:10 ไทยรัฐ