วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลิกที่ดินราชพัสดุให้เป็นเงินทอง ธนารักษ์ชู "แม่สอด" นำร่องเมืองการค้า

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะเสนอคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อขอให้จัดตั้งเมืองการค้าชายแดน (Border Town) เป็นแหล่งการค้าขายแห่งใหม่ ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ศึกษาเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่เกิดจากการค้าขายในพื้นที่ดังกล่าว ขณะที่กรมธนารักษ์ในฐานะที่ดูแลที่ราชพัสดุทั่วประเทศ จะเป็นหน่วยงานในการกำหนดพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

สำหรับเมืองการค้าชายแดนนั้น ในหลักการควรจะตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะกรมธนารักษ์ได้เวนคืนที่ดินตั้งแต่ 1,000-2,000 ไร่ และมีการออกโฉนดเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 3 พื้นที่คือ อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.สะเดา จ.สงขลา และ จ.สระแก้ว โดยพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก มีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นเมืองการค้าชายแดนขึ้นเป็นแห่งแรก มีขนาดพื้นที่ 600 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับสิทธิครอบครองพื้นที่ 2,000 ไร่ หากคณะกรรมการฯเห็นชอบ ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะเชื่อว่าเจรจาต่อรองกับ กนอ.ได้ ส่วนพื้นที่อื่นๆอีก 2 แปลง คือ อ.สะเดา จ.สงขลา และ จ.สระแก้ว ขนาดพื้นที่ 2,000 ไร่ ยังไม่มีการหารือกันว่าจะใช้พื้นที่เป็นเมืองการค้าชายแดนได้หรือไม่ ส่วนพื้นที่ จ.หนองคาย ที่อยู่ติดกับ สปป.ลาว นั้น ขณะนี้ก็ยังไม่ได้สำรวจความเป็นไปได้ที่จะนำที่ราชพัสดุมาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือเมืองการค้าชายแดนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีความชัดเจนแล้วก็จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้ง.

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะเสนอคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อขอให้จัดตั้งเมืองการค้าชายแดน (Border Town) เป็นแหล่งการค้าขายแห่งใหม่ 22 ส.ค. 2559 23:50 23 ส.ค. 2559 00:44 ไทยรัฐ