วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งเครื่องค้าชายแดน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ กรมจะเร่งกระตุ้นการค้าตามชายแดนให้มากขึ้น เพื่อให้การค้าชายแดนปีนี้มีมูลค่าถึง 1.7 ล้านล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะให้ความสำคัญกับการค้าตามด่านการค้ารองให้มากขึ้น จากเดิม ที่เน้นตามด่านการค้าชายแดนหลักๆ รวมทั้งเน้นการจัดมหกรรมการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจะเน้นการเชื่อมโยงการค้าจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ประเทศที่ 3 โดยเฉพาะอินเดีย จีน เพื่อสร้างมูลค่าการค้าชายแดนให้สูงขึ้น

“ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา การค้าชายแดนไทยมีมูลค่ากว่า 680,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ถือว่าคิดเป็นสัดส่วนเพียง 40% ของเป้าหมายมูลค่า

การค้าชายแดนปีนี้ ที่ตั้งไว้ 1.7 ล้านล้านบาท ดังนั้น กรมจะเร่งกระตุ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ให้มากขึ้น โดยมีแผนจะจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่เดือน ส.ค.นี้เป็นต้นไป ล่าสุด วันที่ 26-30 ส.ค.นี้ จะจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนที่รัฐฉาน เมียนมา ถือเป็นมหกรรมการค้าชายแดนครั้งแรกที่ออกไปจัดในประเทศเพื่อนบ้าน แทนที่จะจัดงานในไทย คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย และการรับรู้ศักยภาพของสินค้าไทยได้อย่างต่อเนื่อง และในเดือน ก.ย. จะไปจัดงานที่พระตะบอง กัมพูชา โดยเป็นการจัดงาน 3 แผ่นดิน ร่วมกันระหว่างไทย กัมพูชา และเวียดนามด้วย”.

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ กรมจะเร่งกระตุ้นการค้าตามชายแดนให้มากขึ้น เพื่อให้การค้าชายแดนปีนี้มีมูลค่าถึง 1.7 ล้านล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้ 22 ส.ค. 2559 23:41 23 ส.ค. 2559 00:40 ไทยรัฐ