วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.อ้อมแอ้ม รับลงพื้นที่ไม่ได้บอกปชช.ให้ส.ว.เสนอชื่อนายกฯ ได้

สนช.ตีความเพิ่มอีก ยกเลิกใช้เสียงที่ประชุมรัฐสภา 2 ใน 3 ใช้บัญชีนายกฯ คนนอก แจงเขียนคำถามพ่วงละเอียดไม่ได้ สุ่มเสี่ยงขัดรธน.อ้อมแอ้มรับไม่ได้บอกชาวบ้านให้ส.ว.มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ ได้

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.59 นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ กรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ในวันที่ 23 ส.ค. เวลา 14.00 น. จะมีการประชุม กมธ. เพื่อพิจารณาข้อสังเกตที่กมธ.ยื่นข้อเสนอต่อกรธ.เรื่องการแก้ไขบทเฉพาะกาลร่างรัฐธรรมนูญให้สอดรับกับคำถามพ่วงประชามติ

ทั้งนี้ จากคำถามพ่วงที่ระบุให้ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น สนช.มีเจตนารมณ์หมายถึงให้ ส.ว.สามารถเสนอชื่อนายกฯ และโหวตเลือกนายกฯ ได้อยู่แล้ว ไม่ได้ตีความเพิ่มเติมภายหลัง แต่ขั้นตอนการให้ส.ว.เสนอชื่อนายกฯ ได้ ต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ไม่สามารถเลือกนายกฯจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอมาได้ แต่ขณะนี้คนส่วนมากเข้าใจผิดว่า จะให้ส.ว.เข้าไปเสนอชื่อนายกฯ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยซึ่งไม่เป็นความจริง

นอกจากนี้ ตามเจตนารมณ์ของคำถามพ่วงยังหมายถึงหากไม่สามารถเลือกนายกฯ จากบัญชีพรรคการเมืองได้ในรอบแรก ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เสียงจากที่ประชุมรัฐสภา 2 ใน 3 เพื่อขอยกเว้นการเลือกนายกฯ นอกบัญชีพรรคการเมืองด้วย เพราะในคำถามพ่วงบอกให้การเลือกนายกฯเป็นหน้าที่ร่วมกันของที่ประชุมรัฐสภา จึงไม่มีความจำเป็นต้องมาขออนุญาตยกเว้นจากที่ประชุมรัฐสภา

นพ.เจตน์ กล่าวว่า ส่วนเหตุที่ สนช.ไม่เขียนลงไปในคำถามพ่วงให้ชัดเจนว่าให้ที่ประชุมรัฐสภาเสนอรายชื่อนายกฯ และให้ความเห็นชอบคนที่จะมาเป็นนายกฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่คลุมเครือ เนื่องจากคำถามพ่วงต้องมีเพียงประเด็นเดียว หากไปเขียนละเอียดกว่าที่ถาม จะกลายเป็นถามมากกว่า 1 ประเด็นในคำถามพ่วง สุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557

ผู้สื่อข่าวถามว่า ช่วงการลงพื้นที่ชี้แจงประชาชนเรื่องคำถามพ่วง ได้บอกให้ประชาชนทราบหรือไม่ว่า ส.ว.สามารถเสนอชื่อนายกฯ ได้ด้วย นอกจากการโหวตเลือกนายกฯ นพ.เจตน์ ตอบว่า ในส่วนคณะของตนมีหน้าที่แค่ไปตอบคำถามข้อสงสัยจากประชาชน ซึ่งประชาชนไม่ได้ถามในเรื่องดังกล่าว ส่วนสนช.คณะอื่นๆ ไปชี้แจงอย่างไร ตนไม่ทราบ

พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ สนช. กล่าวว่า ส่วนตัวไม่ทราบว่าข้อเสนอของสนช.เป็นการตีความเกินเจตนารมณ์คำถามพ่วงหรือไม่ เพราะไม่ใช่นักกฎหมาย แต่จากการลงพื้นที่ชี้แจงต่อประชาชน บอกเพียงแต่ว่าที่ประชุมรัฐสภามีหน้าที่ใช้ดุลยพินิจว่า ใครเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ลงลึกไปถึงขั้นว่า ส.ว.สามารถเสนอชื่อนายกฯ ได้

สนช.ตีความเพิ่มอีก ยกเลิกใช้เสียงที่ประชุมรัฐสภา 2 ใน 3 ใช้บัญชีนายกฯ คนนอก แจงเขียนคำถามพ่วงละเอียดไม่ได้ สุ่มเสี่ยงขัดรธน.อ้อมแอ้มรับไม่ได้บอกชาวบ้านให้ส.ว.มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ ได้ 22 ส.ค. 2559 17:59 22 ส.ค. 2559 18:19 ไทยรัฐ