วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชวนศิษย์เสนอชื่อครู เข้ารับรางวัล 'สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี' ประจำปี 60

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิญชวนศิษย์ทั่วประเทศ เสนอชื่อ "ครู" ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เพื่อเข้ารับพระราชทาน "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560  ...

เมื่อวานที่ 22 ส.ค. 59 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักเลขาธิการคุรุสภา กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดงานแถลงข่าวและเสวนา ชวนศิษย์มีครูเสนอชื่อ "ครู" ผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงกระบวนการคัดเลือกครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์ มีผลงานดีเด่นประจักษ์แก่วงการศึกษาและพัฒนาประเทศอาเซียน และติมอร์ เลสเต รวม 11 ประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

"ทุกท่านสามารถเสนอชื่อไปยังคณะกรรมการคัดเลือกในจังหวัด ที่มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เป็นจุดอำนวยการ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อประกอบด้วย 1. ศิษย์เก่าอายุ 25 ปีขึ้นไป และ 2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรที่มีภารกิจการเรียนรู้ ระยะเวลาในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง ธ.ค. 59 ทั้งนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาประกาศผลในวันที่ 25 เม.ย. 60 และจะมีพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่ 10 ต.ค. 60 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี"

ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ทั้ง 8 เขตทั่วประเทศ จัดนำแผนในการสื่อสารร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ โดยเสนอให้มีการจัดแถลงข่าวในแต่ละจังหวัดเพื่อกระตุ้นกระแสในพื้นที่ และเห็นว่าการสร้างความสัมพันธ์ของประเทศด้วยการศึกษาผ่านรางวัลอันทรงคุณค่านี้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ เชื่อมโยงสู่การพัฒนาคุณภาพคน ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ด้าน นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรกของประเทศไทย ปี 2558 กล่าวว่า การเป็นครูจะหยิบยกเอาความขาดแคลน ความไม่พร้อมมาเป็นข้ออ้างในการทำงานไม่ได้ ดังเช่น พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงรับสั่งไว้ว่า จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลน ให้บรรลุผลด้วยความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์ 

"ผมจึงไม่เคยปริปากร้องขอความช่วยเหลือ แต่เริ่มเป็นฝ่ายลงมือทำให้คนเห็นผล ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ ผมจึงเชื่อว่าในประเทศไทยมีครูกว่าหกแสนคน ครูดีเหล่านี้มักไม่ยกย่องตัวเอง ฉะนั้นต้องมีคนพูดแทนถึงคุณความดี จึงอยากเชิญชวนให้ศิษย์มีครูหยิบยกความดีของครูของท่านผ่านการเสนอชื่อรางวัลครั้งนี้"

ขณะที่ นายบริบูรณ์ จันทร์เรือง นักแสดงชื่อดัง ศิษย์เก่าโรงเรียนวรรณวิทย์ กล่าวว่า ผมเป็นตัวแทนเด็กคนหนึ่งที่มีโอกาสในชีวิตก็เพราะมีครูดี สมัยก่อนฐานะทางบ้านไม่ดี ผมติดค่าเทอมโรงเรียน เพราะไม่มีเงินจ่าย แต่คุณครูใหญ่ (หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์) ท่านรักเด็กมาก ไม่เคยว่าอะไร ไม่เคยทวง 

"ผมต้องขอบพระคุณคุณครูใหญ่ และคุณครูนิตยา ตัญยงค์ ที่ช่วยเด็กที่วรรณวิทย์ เพราะพื้นฐานเด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ เวลาผมไปเยี่ยมโรงเรียนครูใหญ่ก็มักจะเล่าให้ฟังว่า แม้จะมีคนมาขอซื้อที่ดินหลายพันล้านแต่ไม่ขาย เพราะจะรักษาโรงเรียนนี้ไว้ให้เด็กยากจน ตามเจตนารมณ์ของคุณแม่ผู้ตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น" ผมจึงอยากเป็นตัวแทนของศิษย์มีครูทุกท่าน ให้ร่วมกันค้นหาและเสนอชื่อ "คุณครูที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต" ช่วยกันปลุกสังคมให้กลับมาให้คุณค่าครูที่ดีกัน"

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิญชวนศิษย์ทั่วประเทศ เสนอชื่อ "ครู" ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เพื่อเข้ารับพระราชทาน "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ... 22 ส.ค. 2559 16:51 22 ส.ค. 2559 18:10 ไทยรัฐ