วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุทาหรณ์! ให้ยืมบัญชีธนาคารตกเป็นผู้ต้องหาแบบไม่รู้ตัว

มีผู้อ่านสอบถามมาทางเพจของผม (https://www.facebook.com/Lawyerjames.LK) ว่า “มีเพื่อนขอยืมเลขที่บัญชีธนาคารไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต โดยเพื่อนอ้างว่า ไม่สามารถให้เงินเข้าบัญชีธนาคารของเพื่อนได้ เนื่องจากเคยถูกฟ้องคดีและอยู่ระหว่างการสืบทรัพย์หรือบังคับคดีของเจ้าหนี้ หากให้เพื่อนยืมเลขที่บัญชีธนาคารแล้ว ต่อไปจะมีปัญหาติดตามมาหรือไม่”

กรณีแบบนี้อาจจะมีปัญหาติดตามมาหลายรูปแบบครับ บางท่านให้เลขที่บัญชีพร้อมกับชื่อและนามสกุล บางท่านให้เลขที่บัญชี ชื่อและนามสกุลไม่พอครับ ถ่ายภาพบัตรประชาชนให้ด้วย หากผู้ที่นำเลขที่บัญชีธนาคารของท่านไปใช้ประกอบกิจการในลักษณะที่ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสินค้าที่ขาย ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ลำบาก ให้มีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวด้วย 

ส่วนในกรณีที่มีการนำเลขที่บัญชีธนาคารของท่านไปใช้ในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ หรือไม่รับผิดชอบกับสินค้า ปัญหาที่อาจจะติดตามมาได้ในอนาคตมีหลายรูปแบบ ขอยกตัวอย่าง 2 รูปแบบที่พบมากที่สุด ดังนี้

ปัญหาที่หนึ่ง - ในกรณีที่มีผู้นำเลขที่บัญชีของท่านไปใช้ในการซื้อขายสินค้าในระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่น หากมีกรณีพิพาทกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เช่น ไม่ส่งสินค้า ส่งสินค้าผิดประเภท ส่งสินค้าไม่ครบจำนวน ส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น ผู้ซื้อสินค้าอาจจะนำชื่อและนามสกุลของท่าน หรืออาจจะมีภาพบัตรประชาชน ไปโพสต์ประจานหรือโพสต์ข้อความในลักษณะที่ทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังได้ เนื่องจากผู้ซื้อสินค้าสำคัญผิดว่า ท่านคือผู้ขายสินค้าตัวจริงครับ เรียกได้ว่างานเข้าเลยครับ เงินก็ไม่ได้ด้วยสักบาท แถมยังโดนด่าฟรีครับ 

ปัญหาที่สอง ในกรณีที่มีผู้นำเลขที่บัญชีของท่านไปใช้ในการซื้อขายสินค้าในระบบออนไลน์หรือช่องทางอื่น โดยมีเจตนาหลอกลวงผู้อื่น หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้ชัดแจ้ง นอกจากท่านอาจจะถูกนำชื่อ นามสกุล และอาจจะรวมถึงภาพบัตรประชาชนไปโพสต์ประจานแล้ว ท่านอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่เลขที่บัญชีธนาคารของท่านโดยตรง ซึ่งท่านจะต้องได้รับความลำบากไปให้การต่อพนักงานสอบสวน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดตัวจริง แต่หากท่านเพิกเฉยไม่ไปให้การต่อพนักงานสอบสวน หรือไม่นำพยานหลักฐานเข้าไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อพนักงานสอบสวน ท่านอาจจะถูกออกหมายจับโดยไม่รู้ตัวครับ

เมื่อท่านตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการขอความช่วยเหลือของเพื่อนหรือญาติได้ เบื้องต้นท่านต้องสร้างหลักฐาน เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตครับ เช่น ท่านต้องเก็บหลักฐานข้อความการสนทนาในช่องทางต่าง ๆ หรือทำบันทึกข้อความระหว่างท่านและผู้ที่ขอเลขที่บัญชีธนาคารไปใช้ โดยแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านให้ชัดเจน ระบุในบันทึกด้วยครับว่าจะนำเลขที่บัญชีธนาคารของท่านไปใช้ในกิจการใด และจะไม่นำเลขที่บัญชีธนาคาร ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย รวมถึงควรจัดให้มีพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยครับ ซึ่งหากเป็นการทำบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจยิ่งเป็นการดีครับ เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจถือเป็นคนกลางที่ไม่มีส่วนได้เสียกับทั้งสองฝ่าย จะเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักรับฟังมากครับ

บทความเรื่องต่อไปผมจะนำกรณีที่เกิดขึ้นคล้ายๆ กันกับบทความในวันนี้มานำเสนอครับ คือ มีการขอยืมเลขที่บัญชีธนาคารไปใช้เหมือนกัน แต่นำไปใช้ เพื่อซื้อขายสิ่งผิดกฎหมาย หรือฟอกเงิน ซึ่งมีความผิดทางอาญาที่หนักขึ้นไปอีก

สำหรับใครที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com  ได้เลยครับ

Facebook: ทนายเจมส์ LK

ทนายเจมส์

มีผู้อ่านสอบถามมาทางเพจของผม (https://www.facebook.com/Lawyerjames.LK) ว่า “มีเพื่อนขอยืมเลขที่บัญชีธนาคารไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต โดยเพื่อนอ้างว่า 22 ส.ค. 2559 15:25 23 ส.ค. 2559 10:49 ไทยรัฐ