วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพคู่ตลาด ท่าม่วงเมินข้าวปลูกกล้วยหอม

จากนโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าวของภาครัฐ ไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า ที่ผ่านมาได้ให้สหกรณ์แต่ละแห่งทำการรวบรวมบัญชีของสมาชิก เพื่อให้รู้สถานะทางการเงินเป็นอย่างไร สามารถวิเคราะห์ปัญหา ป้องกันความเสี่ยงการเกิดหนี้สินระยะยาว เพื่อจะได้ส่งเสริมอาชีพเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกตามนโยบาย ก่อนส่งเสริมอาชีพต้องศึกษาเรื่องราคากับตลาดรับซื้อควบคู่กันไป

“สหกรณ์ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นอีกแห่งที่สมาชิกส่วนใหญ่อาชีพทำนาข้าว แต่ช่วง 2-3 ปี สมาชิกหลายรายเริ่มมีหนี้สินคงค้าง ยอดเงินกู้เพิ่มมากขึ้น หากปล่อยให้ทำนาต่อไปอาจจะกลายเป็นปัญหาตามมา การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นอาชีพแรกที่สหกรณ์ท่าม่วงคิดส่งเสริม แต่การสร้างโรงเรือน และวางระบบต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ตลาดรับซื้อผลผลิตมีน้อย จึงเปลี่ยนมาศึกษาการปลูกกล้วยหอมทอง ตามคำแนะนำสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ.เพชรบุรี เนื่องจากมีข้อตกลง หากสมาชิก สามารถปลูกกล้วยหอมทองได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด สหกรณ์บ้านลาดฯจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดในราคาประกัน”

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวอีกว่า หลังจากศึกษาความเป็นไปได้และ พาสมาชิกไปดูงาน มีผู้สนใจไม่กี่ราย เพราะชาวบ้านไม่กล้าปรับเปลี่ยนอะไร ง่ายๆ ต้องเห็นตัวอย่างที่ทำไปแล้วดี ถึงจะยอมเปลี่ยน ช่วงแรกจึงทำให้สหกรณ์ท่าม่วงมีสมาชิกสหกรณ์กล้าเปลี่ยนจากนามาทำสวนกล้วย 15 คน แต่ได้รับ ผลสำเร็จด้วยดี

นายชาตรี ศรีอุดมเดชสกุล หนึ่งในสมาชิกสหกรณ์ท่าม่วงที่กล้าเปลี่ยนอาชีพ บอกว่า เดิมทำนา 50 ไร่ ขายข้าวได้ตันละ 14,000 บาท แต่ระยะหลังได้แค่ 5,000-6,000 บาท หักต้นทุนแทบไม่เหลือ ถ้าเปลี่ยนที่นามาปลูกกล้วย ได้ราคาประกัน กก.ละ 15-17 บาท มีการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์และผู้ผลิต มีแผนด้านการตลาด แผนการผลิต คิดแล้วแทบไม่มีความเสี่ยง การปลูกกล้วยแม้จะเป็นอาชีพใหม่ ยังไม่มีความรู้ ความชำนาญ จึงปรับพื้นที่ 10 ไร่ ซื้อหน่อกล้วยจากบ้านลาดมาปลูกไร่ละ 400 ต้น ทางสหกรณ์ส่งเจ้าหน้าที่มาคอยให้คำแนะนำตลอดเวลา ตั้งแต่การปลูก ใส่ปุ๋ย การห่อเครือกล้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวมีตำหนิ ปรากฏว่าปลูกกล้วยหอมทองทำรายได้ให้ต้นละ 235 บาท ไร่ละ 94,000 บาท หักต้นทุน 30,000 บาท ยังเหลือกำไรไร่ละ 6 หมื่นกว่าบาท ดีกว่าทำนาอย่างชัดเจน ส่งผลให้สมาชิกปลูกกล้วยหอมเพิ่มจาก 15 ราย เป็น 52 ราย.

จากนโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าวของภาครัฐ ไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า ที่ผ่านมาได้ให้สหกรณ์แต่ละแห่งทำการรวบรวมบัญชีของสมาชิก 22 ส.ค. 2559 13:50 22 ส.ค. 2559 14:10 ไทยรัฐ