วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วท. ทุ่ม 2.2 พันล้านบาทเติมเต็มจิ๊กซอว์สุดท้ายสร้างเมืองวิทยาศาสตร์ : "พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม"

พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมหรือ MEGA World : Innovation Museum

โปรเจกต์ยักษ์ มูลค่า 2.2 พันล้านบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ที่กำลังจะเกิดขึ้นบนเนื้อที่กว่า 52 ไร่ บริเวณเทคโนธานี ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และกำลังจ่อคิวรอไฟเขียวจากคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะเป็นพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่นำเสนอการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอันทันสมัยในอนาคตรวมทั้งเป็นฮับ (hub) ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเพื่อนำไปสู่การแข่งขันกับนานาชาติ

ทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวที่มีการกล่าวไปถึงการต่อยอดไปที่อาชีพและคำนึงถึงวิชาชีพในอนาคตด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ใน 4 มิติสำคัญคือ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีสังคมที่อยู่ดีมีสุขและการเสริมสร้างภูมิปัญญาของคนในชุมชน

ที่สำคัญจะเป็น “จิ๊กซอว์” ตัวสุดท้ายที่จะนำไปสู่การสร้าง “เมืองวิทยาศาสตร์ (Science City)” แห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้มีการสร้าง พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า มูลค่า 1.8 พันล้านบาท ซึ่งเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของไทยและของโลกในบริเวณใกล้เคียงกันและมีพิธีวางศิลาฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2559 ที่ผ่านมา

พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม จะมีการนำเสนอเนื้อหาผ่านโลกนวัตกรรม 8 แกลเลอรี่ ประกอบด้วย 1.นวัตกรรมคมนาคมและขนส่ง 2.นวัตกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ 3.นวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติ 4.นวัตกรรมพลังงานทางเลือก 5.นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ 6.นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/นาโนเทคโนโลยี 7.นวัตกรรมไทย : เพื่อเมืองไทยที่ดีขึ้น และ 8.นวัตกรรมอวกาศและการบิน

และจะมีอีก 3 แกลเลอรี่ย่อย คือ 1.ค้นพบแนวทางอาชีพ 2.แนะแนวอาชีพ และ 3.ทดลองปฏิบัติอาชีพ ทั้ง 3 ส่วนจะบอกได้เลยว่าผู้ที่เข้าทดสอบแต่ละรายจะเหมาะสมกับอาชีพอะไรในอนาคตเพื่อจะกำหนดตัวเองได้ถูกต้อง

“พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม จะเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายและสำคัญมากในการนำไปสู่การสร้างเมืองวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ถ้าพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมไม่เกิดขึ้น เมืองวิทยาศาสตร์ก็เดินหน้าลำบาก เพราะการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ จะต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ขณะนี้โครงการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วและกำลังนำเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ โดยใช้งบประมาณเดิมที่มีอยู่ ไม่ใช่งบประมาณใหม่” ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงความสำคัญของพิพิธภัณฑ์นวัตกรรม

และนั่นคือเหตุผลที่พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม คือจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของเมืองวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยรวบรวมพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณเทคโนธานีและบริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑ์นวัตกรรม เป็นศูนย์กลางของเมืองวิทยาศาสตร์ อยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมด

ขณะที่โดยรอบเมืองวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ และ หออัครศิลปิน ยาวไปจนถึง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตลอดไปจนถึง พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยในอนาคตเมืองวิทยาศาสตร์ จะมีการเชื่อมต่อด้วยโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นรถไฟทางเดี่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและยังเชื่อมต่อไปถึง จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมมีแนวคิดให้มีพื้นที่อุตสาหกรรมไฮเทคระหว่างเส้นทางด้วย

“เมืองวิทยาศาสตร์จะเริ่มตั้งแต่รังสิต คลองหลวง ยาวไปถึงพระนครศรีอยุธยา โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มองว่าพื้นที่บริเวณเทคโนธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ขณะที่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงยังมีแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้จำนวนมาก แนวคิดเรื่องการสร้างเมืองวิทยาศาสตร์จึงเกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการรวบรวม ถ่ายทอดและจัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของประเทศและอาเซียน เพื่อรองรับการพัฒนา โดยมีระบบการคมนาคมที่ทันสมัยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง” รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ระบุถึงแนวคิดการสร้างเมืองวิทยาศาสตร์

“ทีมข่าววิทยาศาสตร์” มองว่า การสร้างพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อเติมเต็มจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของการสร้างเมืองวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ น่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการลงทุนของประเทศเพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเท่ากับเป็นการขานรับนโยบาย “สเต็มศึกษา” ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกิดความสมบูรณ์ และครบถ้วน

แต่สิ่งที่เราอดห่วงไม่ได้ คือ ความจริงใจ ความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลที่จะสานต่อโครงการให้เป็นรูปธรรมอย่างครบวงจร โดยเฉพาะการสานต่อเพื่อสร้างเมืองวิทยาศาสตร์

คงน่าเสียดายหากโครงการที่น่าจะส่งผลดีต่อประเทศ ต้องมีอันสะดุดและเป็นได้แค่ “ฝันกลางฤดูฝน”.

ทีมข่าววิทยาศาสตร์

โปรเจกต์ยักษ์ มูลค่า 2.2 พันล้านบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ที่กำลังจะเกิดขึ้นบนเนื้อที่กว่า 52 ไร่ บริเวณเทคโนธานี ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 22 ส.ค. 2559 13:43 22 ส.ค. 2559 13:44 ไทยรัฐ