วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐเยียวยาเหยื่อป่วน 7 จว.ใต้ เจ็บจ่ายตามระดับรุนแรง ตายได้ 1.18 ล้าน

รัฐบาลได้ข้อยุติเยียวยาผู้เสียชีวิตเหตุป่วน 7 จังหวัดใต้ รายละ 1,180,000 บาท ส่วนผู้บาดเจ็บออกค่ารักษาหมด รวมค่าไร้การงาน ค่าเสียหายที่พักอาศัย ห้างร้าน ตลาดได้หมด มอบผู้ว่าฯ จ่ายทั้งหมดเบ็ดเสร็จ จบส้ินเดือน ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหาทางเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิด โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังการประชุม นายวิษณุ แถลงว่า การประชุมเพื่อพิจารณาเยียวยาช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยอันเกิดจากการวางระเบิดและการวางเพลิงเผาทรัพย์ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวน 4 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 37 ราย เป็นคนไทย 26 ราย ต่างชาติ 11 ราย ประกอบด้วย เยอรมัน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย เดินทางกลับประเทศแล้ว 10 ราย และยังพักรักษาตัวอยู่ 1 ราย ซึ่งเบื้องต้นหลายหน่วยงานได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและเยียวยาไปบ้างแล้ว

ทั้งนี้ การเยียวยาได้ข้อยุติว่า กรณีผู้เสียชีวิตแต่ละรายจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ ที่ไม่เกี่ยวเงินประกันอื่นๆ จะได้รับเงินทั้งสิ้น รายละ 1,180,000 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับการเยียวยาเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ ที่เหตุครั้งนั้นได้มีการยกระดับการเยียวยามากกว่าปกติแล้วหนึ่งครั้ง โดยการเยียวยาครั้งนี้ใช้หลักการเยียวยาราชประสงค์เป็นตัวตั้ง ที่ได้มีการยกระดับบางอย่างเพิ่มอีกเล็กน้อย แต่รวมแล้วครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับการเยียวยาอยู่ในวงเงิน 1,180,000 บาท

ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามระดับความรุนแรง ทั้งในส่วนของการรักษาพยาบาลที่ให้มีการเบิกจ่ายตามสิทธิ์ ส่วนที่เกินมารัฐดูแลให้หมด โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ จะใช้งบประมาณที่รัฐได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่เกิดเหตุระเบิดราชประสงค์ รวมถึงได้รับค่าขาดไร้อาชีพ ไร้การงาน เงินทำขวัญ ที่ถือเป็นการเยียวยาไม่มีใบเสร็จอีกจำนวนหนึ่ง เงินส่วนนี้จะเป็นเงินจากกองทุนต่างๆ เช่น จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรม และเงินที่จะได้ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย โดยแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งชาวต่างชาติจะได้รับในเกณฑ์เดียวกัน แต่อาจได้รับเพิ่มในเรื่องค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายในส่วนของญาติที่เดินทางมาดูแล ส่วนนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นคนดูแล

นอกจากนี้ จะมีการดูแลเรื่องความเสียหายที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน ซึ่งหลักเกณฑ์นี้เคยใช้ในการชุมนุมสาธารณะ แต่ไม่ได้ใช้ในเหตุการณ์ราชประสงค์ จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย โดยถ้าเป็นเคหะสถานหรือที่อยู่อาศัย ยกเว้นหาบเร่แผงลอย โดยส่วนนี้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ สั่งจ่ายได้จากกองทุนของกระทรวงมหาดไทย แต่ถ้ามีปัญหาให้แจ้งมายังสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนที่เป็นห้างร้านหรือตลาด ที่มีค่าเสียหายจำนวนมาก ส่วนใหญ่มีประกัน แต่ถ้าไม่มีเงินประกันและถูกตีว่าเป็นที่อยู่อาศัยจะมีวิธีการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่อยู่อาศัย โดยให้เป็นดุลพินิจผู้ว่าฯ พิจารณา

ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพื่อไม่ให้มีปัญหาเหมือนครั้งที่ผ่านมา จะให้มีการจ่ายในเชิงบูรณาการ โดยกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับเงินจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมดเป็นผู้รับไปมอบ โดยจะมีการขึ้นทะเบียนบัญชีให้ทราบ นอกจากนี้มีข้อแม้ด้วยว่า ถ้าอยู่ไปมีความเดือดร้อนเสียหายต่อไปอีกหรืออาการบาดเจ็บหนักขึ้น สามารถแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยจะมีการสงเคราะห์เพิ่มเติมต่อไปได้ และขอให้ปิดบัญชีสรุปการเยียวยาให้ได้ภายในสิ้นเดือน ส.ค.นี้

ส่วนกรณีมีข่าว 7 รายจากผู้ได้รับการเสียหายจากเหตุราชประสงค์ ยังไม่ได้รับการเยียวยานั้น ได้ให้กระทรวงสาธารณสุขไปตรวจสอบแล้ว เบื้องต้นพบว่าอยู่ต่างจังหวัด ยังไม่แจ้งขอความช่วยเหลือมา.

รัฐบาลได้ข้อยุติเยียวยาผู้เสียชีวิตเหตุป่วน 7 จังหวัดใต้ รายละ 1,180,000 บาท ส่วนผู้บาดเจ็บออกค่ารักษาหมด รวมค่าไร้การงาน ค่าเสียหายที่พักอาศัย ห้างร้าน ตลาดได้หมด มอบผู้ว่าฯ จ่ายทั้งหมดเบ็ดเสร็จ จบส้ินเดือน ส.ค.นี้ 22 ส.ค. 2559 13:24 22 ส.ค. 2559 14:21 ไทยรัฐ