วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนโรคฉี่หนูระบาด 5 จ.อีสานใต้ ป่วยแล้ว 252 ราย เสียชีวิต 6 คน

แพทย์ สคร.เตือน โรคฉี่หนูระบาด 5 จังหวัดอีสานใต้ พบผู้ป่วยแล้ว 252 ราย เสียชีวิต 6 คน แนะลดการสัมผัสน้ำขัง และใส่รองเท้าบูตทุกครั้งป้องกันสิ่งสกปรก และสังเกตหากมีไข้สูง ปวดหัวรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ให้รีบหาหมอ

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.59 นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี หรือ สคร.10 กล่าวว่า โรคไข้ฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) เป็นโรคที่พบได้ตลอดปี แต่จะพบมากในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีฝนตกหนัก น้ำขังเฉอะแฉะ เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยา ในพื้นที่รับผิดชอบ พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-13 ส.ค.59 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้ฉี่หนู จำนวนทั้งสิ้น 252 ราย เสียชีวิต 6 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 45-54 ปี ส่วนอาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อาชีพเกษตร 163 ราย ซึ่งจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วย 165 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 6 ราย รองลงมาคือ จังหวัด อุบลราชธานี 60 ราย จังหวัดยโสธร 17 จังหวัดอำนาจเจริญ 8 ราย และจังหวัดมุกดาหาร 2 ราย ตามลำดับ

นพ.ศรายุธ กล่าวอีกว่า โรคฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สัตว์หลายชนิดเป็นสัตว์รังโรค เช่น หนู โค กระบือ สุกร สุนัข แมว เป็นต้น แต่หนูเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ เพราะเชื้อโรคที่อยู่ในฉี่หนูจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำและอยู่ในดินโคลนชื้นแฉะ เชื้อจะเข้าทางแผล รอยผิวหนังถลอก หรือผิวหนังที่แช่น้ำนานๆ กลุ่มเสี่ยงสำคัญ เช่น ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ คนงานโรงฆ่าสัตว์ กรรมกรขุดลอกคูคลอง เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการป้องกันโรคฉี่หนูตามมาตรการ 4 ลด ได้แก่ 1. ลดหนู โดยเก็บอาหารที่กินเหลือหรือขยะให้มิดชิด ทำลายขยะอย่างถูกวิธี 2. ลดการสัมผัส โดยการใส่รองเท้าบูตหรือเครื่องป้องกันอื่นๆ ล้างตัวให้สะอาดและซับให้แห้งเมื่อไปสัมผัสน้ำท่วมขัง 3. ลดการเสียชีวิต โดยสังเกตอาการ ถ้ามีไข้ ปวดศีรษะรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่โคนขาหรือน่อง หลังจากแช่น้ำย่ำที่ชื้นแฉะ ภายใน 7 วัน ให้สงสัยว่าเป็นโรคนี้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง

นพ.ศรายุธ กล่าวอีกว่า 4. ลดการระบาด โดยให้ผู้นำชุมชน อสม. สังเกตว่ามีผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคนี้แม้เพียงรายเดียวให้แจ้งเจ้า หน้าที่สาธารณสุข เพื่อรีบดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

แพทย์ สคร.เตือน โรคฉี่หนูระบาด 5 จังหวัดอีสานใต้ พบผู้ป่วยแล้ว 252 ราย เสียชีวิต 6 คน แนะลดการสัมผัสน้ำขัง และใส่รองเท้าบูตทุกครั้งป้องกันสิ่งสกปรก และสังเกตหากมีไข้สูง ปวดหัวรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ให้รีบหาหมอ 22 ส.ค. 2559 12:24 22 ส.ค. 2559 14:23 ไทยรัฐ