วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชแม่โจ้

โดย สะ-เล-เต

ทั้งๆที่บ้านเราถูกจัดเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพันธุ์ไม้มากมายหลายชนิดหลายสายพันธุ์ที่มีประโยชน์สารพัด ทั้งด้านการแพทย์ โภชนาการ และไม้ประดับ ที่เกษตรกรสามารถนำมา ทำเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดี ถ้าหากมีการส่งเสริมได้อย่างครบวงจร

แต่เป็นที่น่าเสียดายทุกวันนี้การทำเกษตรกรรมของคนไทย ยังยึดติดอยู่กับการปลูกพืชเพียงไม่กี่ชนิด ที่สำคัญยังปลูกแบบแห่ตามกัน สุดท้ายนอกจากความหลากหลายของสินค้ายังไม่มี สินค้าเกษตรที่ปลูกออกมายังล้นตลาด เกษตรกรกลายเป็นหนี้เป็นสินมากมาย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ตั้ง ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวบรวมพันธุ์พืชเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 แห่ง ที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และ อ.ละแม จ.ชุมพร

เริ่มตั้งแต่การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของพันธุ์พืช ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จัดสร้างแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ไทยพันธุ์แท้ขึ้นและเผยแพร่ผลการดำเนินงานพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยให้กับประชาชนทั่วไป

โดย ม.แม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เน้นงานรวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรม ไม้ผลเศรษฐกิจที่โดดเด่น คือ ลำไยพันธุ์อีดอ, มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 3 ยุค และพันธุ์ไม้ป่าหายาก เช่น ว่านนกคุ้มไฟ กล้วยไม้เอื้ยงดอยคำ ที่นับวันจะถูกลักลอบขโมยออกไปจากป่าธรรมชาติเกือบจะสูญพันธุ์

ม.แม่โจ้ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีโครงการทดสอบการเจริญเติบโตของพันธุ์พืชท้องถิ่น เช่น มะเกี๋ยง มะกิ้ง น้อยหน่าเครือ ต้นตีนฮุ้งดอย งิ้วป่า สมอภิเพก เสี้ยว มะค่าแต้ ขี้เหล็ก และ สะเดา ส่วน ม.แม่โจ้ อ.ละแม จ.ชุมพร รวบรวม พันธุ์หยีทะเล พืชล้มลุกคล้ายถั่วที่พัฒนาแล้วทำเป็นพืชพลังงานได้ในอนาคต และ ต้นปลาไหลเผือก เป็นต้น

ทั้งนี้ ม.แม่โจ้ ต้องการเน้นให้เกิดการอนุรักษ์พันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์ตามนโยบายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และผลผลิตที่ได้จากการวิจัยจะขยายพันธุ์ไม้เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปทดลองปลูกเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว สนใจสอบถามได้ที่ 0-5387-3032.

สะ–เล–เต

22 ส.ค. 2559 10:42 22 ส.ค. 2559 10:43 ไทยรัฐ