วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักวิจัยแม่โจ้คว้ารางวัล Platinum Award จากมหกรรมงานวิจัย

ทีมนักวิจัยแม่โจ้คว้ารางวัล "Platinum Award" จากงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559"...           

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Research Expo 2016 Award เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัล Platinum Award ผลงานที่ได้รับรางวัลมาจากนวัตกรรมระบบการผลิต และการเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสมเพื่อชุมชน โดยจากทีมนักวิจัยแม่โจ้ ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 70,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัล Gold Award จำนวน 6 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรมควบคุมโรค มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

รางวัล Silver Award จำนวน 6 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 15,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์          

รางวัล Bronze Award จำนวน 6 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ทีมนักวิจัยแม่โจ้คว้ารางวัล "Platinum Award" จากงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559"... 22 ส.ค. 2559 10:03 22 ส.ค. 2559 10:16 ไทยรัฐ