วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"ธอส." แก้กฎหมายวิ่งทันโลก

"ธอส." แก้กฎหมายวิ่งทันโลก

  • Share:

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธนาคารได้ขอให้กระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมายของ ธอส. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนให้แก่ธนาคารแห่งนี้ ในอนาคตอีก 10-20 ปี ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเงินใหม่ๆ

“ธนาคารไม่ได้แก้กฎหมายมาเกือบ 20 ปีแล้ว ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามนวัตกรรมใหม่ๆ หากไม่รีบดำเนินการก็จะส่งผลให้ธนาคารล้าหลังและที่สำคัญการบริการประชาชนที่เป็นลูกค้าของธนาคารอาจจะได้รับบริการไม่รวดเร็ว หรือมีบริการดีๆ เหมือนธนาคารพาณิชย์”

สำหรับหลักการในการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ มีองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่างคือ 1.การเพิ่มบริการสินเชื่อ Reverse Mortgage หรือสินเชื่อเพื่อปล่อยกู้ผู้สูงอายุ กรณีที่ผู้สูงอายุต้องการนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักทรัพย์เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพราะไม่ต้องการพึ่งพาลูกหลาน 2.การให้บริการบัตรเครดิตและการให้บริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ และ 3.การถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อ

ส่วนทางด้านเงินฝากนั้น ขณะนี้ การให้บริการของธนาคารน่าจะครบทุกด้านแล้ว แต่ยังมีปัญหาเรื่องการระดมเงินฝากระยะสั้น เช่น เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ 3-6 และ 12 เดือน เอาปล่อยกู้ให้แก่ประชาชนนั้น ยังมีต้นทุนที่สูง ประกอบกับเป็นการระดมเงินฝากระยะสั้นมาปล่อยกู้ระยะยาว ธอส.จึงขอเพิ่มเติมกระทรวงการคลัง อนุญาตให้ธนาคารสามารถระดมทุนด้วยการออกสลากได้เหมือนกับธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส.

นายฉัตรชัยกล่าวว่า การระดมทุนด้วยการออกสลาก นอกจากจะมีภาระต้นทุนที่ถูกลงแล้ว ธนาคารยังสามารถเพิ่มลูกเล่นทางการเงินใหม่ๆ ให้แก่ประชาชนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ออมเงินด้วยการซื้อสลากระยะเวลา 3-5 ปี สามารถได้รับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยถูก หรือออมเงินด้วยสลากเพื่อการซื้อบ้าน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันลูกค้าของธนาคารเป็นรายย่อย มีรายได้น้อย วงเงินกู้ต่อรายเฉลี่ย 700,000-800,000 บาท ทำให้คาดว่า สลากจะได้รับความนิยมจากประชาชนรายย่อยอย่างแน่นอน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้