วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่มพระบารมี

ตลอดทั้งวันที่ 21 ส.ค. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พสกนิกรจากทุกสารทิศ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระวรกายที่แข็งแรงยิ่งๆขึ้น พระชนมายุยิ่งยืนนาน ปกเกล้าฯชาวไทยตลอดไป อาทิ โรงเรียนมหาราช 3 จ.นครศรีธรรมราช ชมรมเพื่อนรักษ์ระนอง ข้าราชการที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง อ.เดชอุดม จ.นครราชสีมา อุบาสก อุบาสิกาวัดหลุมขาว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ข้าราชการเกษียณและประชาชน จ.นครปฐม โรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ จ.ลำปาง มูลนิธิประชาชนอาสาหมู่บ้านยิ่งโอฬาร เขตดอนเมือง กทม. คณะจิตอาสาอนุรักษ์เพลงเก่า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.พิษณุโลก ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 21 สภานักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ จ.พิษณุโลก ครูและกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือ จ.ชลบุรี ชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์ปีที่ 18 คณะครูโรงเรียนบ้านโคกลำดวน จ.สุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนศิลปประดิษฐ์ จ.พระนครศรีอยุธยา นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ SSSV คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ.

ตลอดทั้งวันที่ 21 ส.ค. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พสกนิกรจากทุกสารทิศ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว 22 ส.ค. 2559 01:06 22 ส.ค. 2559 01:06 ไทยรัฐ