วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
งบ BRT-ร.ร.ดนตรีไม่ถูกตัด สภา กทม.ผ่านงบ-BRT ปีสุดท้าย

งบ BRT-ร.ร.ดนตรีไม่ถูกตัด สภา กทม.ผ่านงบ-BRT ปีสุดท้าย

  • Share:
งบดนตรีคุ้มค่า, ไม่สูง

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบรายจ่ายประจำปี 2560 สภา กทม.เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯได้ประชุมพิจารณาการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในโครงการบริหารจัดการให้บริการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษหรือบีอาร์ที (BRT) ของสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ซึ่งขอตั้งงบประมาณจำนวน 188 ล้านบาท โดยคณะกรรมการฯมีมติเห็นควรให้ผ่านโดยไม่มีการตัดลดงบประมาณแต่อย่างใด เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นปีสุดท้ายแล้ว หากมีการตัดงบอาจจะเกิดผลกระทบต่อสัญญาที่อาจทำให้เกิดผลเสียหายต่อ กทม.ได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาแม้การบริหารและการจัดการโครงการรถด่วนบีอาร์ทีมีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด แต่ตนมองว่าโครงการนี้ก็เหมือนโครงการรถสาธารณะต่างๆส่วนใหญ่มีผลประกอบการขาดทุน และโครงการนี้ก็เป็นปีสุดท้ายแล้ว จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้ผ่าน ขณะเดียวกันสภา กทม.ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและติดตามโครงการดังกล่าวแล้ว โดยจะใช้ระยะเวลา 6 เดือนในการศึกษาความเป็นไปได้ว่า จะมีการอนุมัติให้ทำโครงการรถด่วนบีอาร์ทีหรือไม่

นายนิรันดร์กล่าวว่า คณะกรรมการฯยังได้พิจารณาอนุมัติงบจำนวน 3.5 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีของ กทม. โดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่โรงเรียนในสังกัด กทม.เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ และสร้างพัฒนาการด้านดนตรี ในวันศุกร์และวันเสาร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจ สร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณนั้น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ถือว่ามีผลตอบรับที่คุ้มค่า เพราะที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนสามารถใช้ทักษะการดนตรีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งสามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ขณะที่งบประมาณที่ใช้ก็ไม่ได้สูงจนเกินไป ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นคนละส่วนกับการที่ กทม.ถูกตั้งข้อสังเกตในการซื้อเครื่องดนตรี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้