วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทปอ. เดินหน้าบทบาท มหาวิทยาลัย 4.0 เลือก 'สุชัชวีร์' นั่ง ปธ.คนใหม่

ทปอ. เดินหน้าบทบาท มหาวิทยาลัย 4.0 เลือก 'สุชัชวีร์' นั่ง ปธ.คนใหม่

  • Share:

ทปอ.เดินหน้ารับบทบาทเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 รับไทยแลนด์ 4.0 เน้นปฏิรูปการสอนเป็นการเรียนรู้ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสนองโจทย์ประเทศ แก้ข้อบังคับใหม่ มีมติเลือก "สุชัชวีร์" นั่งประธาน ทปอ.คนใหม่

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 59 ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เผยภายหลังการประชุมว่า ทปอ.ได้หารือถึงเรื่องที่ได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องบทบาทมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งที่ประชุมมีมติที่จะสนับสนุนและพร้อมเป็นหลักในการขับเคลื่อน และได้ตั้งคณะทำงานโดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน เพื่อประสานงานกับคณะทำงานของรัฐบาล

ขณะเดียวกัน ทปอ.เห็นตรงกันว่า มหาวิทยาลัยก็ต้องปรับบทบาทตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ด้วยเช่นกัน โดย 1. ต้องปฏิรูประบบการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา จากการสอนแบบเดิมให้เป็นการเรียนรู้ โดยบัณฑิตจะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบในรูปแบบทวิภาคี 2. ต้องปฏิรูประบบวิจัยและสร้างนวัตกรรม โดยโจทย์การวิจัยจะต้องตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะต้องให้การช่วยเหลือมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย ซึ่งนายกฯ รับปากที่จะสนับสนุนงบฯ วิจัยให้ได้จาก 0.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เป็น 1.0% รวมไปถึงการช่วยหาแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ เพราะงานวิจัยต้องใช้เวลาและงบฯ จึงจะสำเร็จ

ศ.นพ.อุดม กล่าวต่อว่า 3. มหาวิทยาลัยจะต้องทบทวนบทบาทตนเอง โดยขอให้รัฐบาลจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 3 กลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และมหาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งแต่ละแห่งจะต้องหาจุดแข็งของตนเอง และสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเดิมของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมถึงสถาบันอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ทปอ.ขอชื่นชมรัฐบาลที่วางเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ได้ชัดเจน แต่อยากขอให้รัฐบาลและมหาวิทยาลัยร่วมกันคิดในรายละเอียดลงลึกถึงแผนปฏิบัติการเพื่อให้การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับและปรับโครงสร้างของ ทปอ. โดยรวมกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และกำหนดวาระประธาน ทปอ.เป็นวาระละ 2 ปี ซึ่งที่ประชุมได้เลือก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.เป็นประธาน ทปอ.คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 เป็นต้นไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้