วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'คำนูณ' คาด รธน.ใหม่ ประกาศใช้เดือน พ.ย.

“คำนูณ” สมาชิก สปท. คาด รธน.ใหม่ประกาศใช้เดือน พ.ย. รับ สนช.ต้องทำงานหนักขึ้น ในการเตรียมพิจารณา ก.ม.ลูก 15 ฉบับ ...

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า คาดว่าสามารถประกาศใช้รัฐธรรมนูญได้ในช่วงเดือน พ.ย. ซึ่งสนช.ต้องทำงานหนักมากขึ้น ในการเตรียมพิจารณากฎหมายลูก 15 ฉบับ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศที่ สปท. จะส่งให้ สนช.พิจารณา โดยเฉพาะร่างพ.ร.บ.แผนการปฏิรูปประเทศ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติ จากนี้ไป ไม่ว่ารัฐบาลชุดใด ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พร้อมรับฟังความเห็นประชาชนอย่างกว้างขวาง และดำเนินการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน ถือเป็นมิติใหม่ของรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญ 19 ฉบับไม่มีมาก่อน

“คำนูณ” สมาชิก สปท. คาด รธน.ใหม่ประกาศใช้เดือน พ.ย. รับ สนช.ต้องทำงานหนักขึ้น ในการเตรียมพิจารณา ก.ม.ลูก 15 ฉบับ ... 21 ส.ค. 2559 16:17 21 ส.ค. 2559 16:58 ไทยรัฐ