วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โลกและดาราศาสตร์

www.lesa.biz เป็นเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโลกและอวกาศ ปลูกฝังความรักธรรมชาติแก่เยาวชน บนความเชื่อว่า “ความงดงามแห่งห้วงจักรวาล สามารถปลุกจิตสำนึกของมนุษย์ ให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เพื่อที่พวกเขาจะอยู่ร่วมกันโดยสันติ และปฏิบัติต่อสรรพสิ่งอย่างสร้างสรรค์”

ดาราศาสตร์ การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะธรรมชาติของแสง วัฏจักรของดาวฤกษ์ กาแล็กซี เอกภพ ทรงกลมฟ้า เทคโนโลยีอวกาศ กล้องโทรทรรศน์ จรวด ดาวเทียม ยานอวกาศ วิทยาศาสตร์โลก ระบบโลก ธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ ชีวภาค การเปลี่ยนแปลงสภาวะโลก ฯลฯ...

21 ส.ค. 2559 14:19 21 ส.ค. 2559 14:20 ไทยรัฐ