วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เจตนารมณ์ประชามติ

เจตนารมณ์ประชามติ

โดย หมัดเหล็ก
22 ส.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

กรณีที่ สนช.บางคน พยายามที่จะยัดเยียดให้ ส.ว.สรรหา ในอนาคต จำนวน 250 คนมีสิทธิในการเสนอชื่อนายกฯในสภา ด้วยนอกจากจะมีสิทธิที่จะโหวตเลือกนายกฯในสภาแล้ว ซึ่งมีการตีความกันหลากหลายโดยเฉพาะ เจตนารมณ์ของการออกเสียงประชามติ คำถามพ่วง ที่ต้องการให้ ส.ว.สรรหา มีสิทธิโหวตเลือกนายกฯในสภาเป็นระยะเวลา 5 ปี ไม่ว่าจะมีการเลือกนายกฯกันกี่กระทอกก็สามารถที่จะใช้สิทธิยกมือโหวตนายกฯได้

ทั้งนี้ ตามร่างรัฐธรรมนูญที่มาของนายกฯให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบคนที่จะเป็น นายกฯจากรายชื่อบัญชีพรรคการเมืองเสนอไว้ก่อนเลือกตั้งพรรคละไม่เกิน 3 ชื่อ ซึ่งจะเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งก็ได้

เปิดทางนายกฯคนนอก

แต่จะมีผลจูงใจในการลงคะแนนเลือกตั้งเพราะถ้าชาวบ้านเกิดไม่ชอบรายชื่อที่พรรคเสนอก็อาจจะไม่เลือกพรรคนั้นก็ได้ เพียงแต่เว้นวรรคไว้ว่าชื่อที่เสนอขึ้นมาไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส.ใครก็ได้ที่พรรคเห็นสมควร

พอมาถึงมาตรา 272 ในบทเฉพาะกาลระบุว่า มีการเริ่มต้น การโหวตนายกฯในสภา หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งนายกฯจากผู้ที่มีชื่อในบัญชีพรรคการเมืองได้ และ สมาชิกสภาผู้แทนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดคือ 250 คนเข้าชื่อกันเสนอต่อประธานสภาขอให้มีมติยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกฯจากบัญชีพรรคการเมืองได้ เพื่อเป็นทางออกฉุกเฉินสำหรับกรณีที่เกิดปัญหาเลือกนายกฯตามขั้นตอนไม่ได้

จากนั้นให้ ประธานรัฐสภา เรียกประชุมร่วมกันระหว่าง ส.ว.สรรหา และ ส.ส. โดยที่ประชุมร่วมสองสภา ลงมติ 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดสองสภา หรือ 500 คนจาก 750 คนให้ยกเว้นได้ จึงจะสามารถเสนอชื่อนายกฯจากนอกบัญชีพรรคการเมืองได้ แต่ก็ไม่ปิดช่องที่จะเสนอชื่อของคนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีพรรคการเมืองเข้ามาใหม่ได้เช่นกัน แล้วก็ให้มีการโหวตกันในสภาตามขั้นตอน

เพราะฉะนั้นถ้าดูจากเจตนารมณ์แล้วก็คือ เปิดช่องให้นายกฯคนนอก แต่ไม่ได้ปิดช่องให้ได้นายกฯมาจาก ส.ส. และไม่ได้ปิดช่องที่จะให้ ส.ส.ตัดสินใจกันเองที่จะเลือกนายกฯให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปถึงบทเฉพาะกาลที่ให้อำนาจ ส.ว.สรรหาเป็นพิเศษ

เจตนารมณ์ของประชามติก็เป็นเช่นนั้น ต้องการให้ ส.ส.ที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านได้กำหนดอนาคตของประชาชน ที่จะกำหนดอนาคตของประชาธิปไตย ถ้าพรรคการเมืองจะเสนอชื่อคนที่จะมาเป็นนายกฯโดยมาจาก ส.ส.และตกลงกันที่จะ

เลือกนายกฯในสภาให้เรียบร้อย ก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ จะได้นายกฯแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับ ส.ส.ในสภา

ยกเว้นว่า ส.ส.จะตระบัดสัตย์กับประชาชนเท่านั้น.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้